< p>

FATF publiceert guidance papers omtrent de strafbaarstelling van terrorismefinanciering en correspondent banking

15 november 2016

De FATF heeft in oktober 2016 guidance papers gepubliceerd omtrent de strafbaarstelling van financiering van terrorisme en correspondent banking.

Het eerste guidance paper heeft betrekking op de strafbaarstelling van de financiering van terrorisme, gebaseerd op Recommendation 5 in het pakket van de 40 FATF-aanbevelingen. Er blijken nog veel verschillen te bestaan tussen landen wat betreft de strafbaarstelling van terrorismefinanciering. Dit guidance paper bevat naast inhoudelijke aanknopingspunten voor overheden ook vele voorbeelden van implementatie in diverse landen. In Nederland is terrorismefinanciering strafbaar gesteld in artikel 421 van het Wetboek van Strafrecht. Aanverwant zijn de artikelen 83, 83 a en 83 b van het Wetboek van Strafrecht ook relevant.

Klik voor het guidance paper inzake strafbaarstelling van terrorismefinanciering.

Het tweede guidance paper heeft betrekking op correspondent banking. Een correspondent bank kan worden  omschreven als de bank (correspondent) die bancaire diensten verleent aan een buitenlandse bank (respondent). Met deze dienstverlening kan de respondent zijn klanten voorzien van (grensoverschrijdende) diensten waar de respondent zelf niet toe in staat is.

In internationale en nationale regelgeving wordt correspondent banking-dienstverlening aangeduid als een potentieel hoger risico voor witwassen of financieren van terrorisme. De Wwft schrijft voor het aangaan van een correspondent bank-relatie met een bank in een staat die geen EU-lidstaat is, een verscherpt cliëntonderzoek voor en benoemt daarbij voorbeelden van beheersmaatregelen.

De FATF benadrukt met name dat er geen financiële uitsluiting behoort plaats te vinden, een risk-based benadering dient te gelden en dat het niet noodzakelijk is om op individueel niveau van de klanten van de respondent cliëntenonderzoek toe te passen.

Klik voor het guidance paper inzake correspondent banking.

Bron: FATF

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Leergang Compliance Professional Module 1 2021

Met dit zelfstudiepakket maakt u kennis met de compliance(functie) en integriteit en overige compliancegerelateerde onderwerpen.

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Send this to a friend