< p>

De Europese Commissie stelt de invoering van de PRIIP’s-verordening uit

15 november 2016

Na een oproep van het Europees Parlement (EP) en een meerderheid van de Europese  lidstaten om de invoering van de PRIIP’s-verordening uit te stellen, heeft de Europese Commissie (EC) op 9 november jl. bekend gemaakt dat zij de invoering met een jaar uitstelt. Daarmee hebben ondernemingen die PRIIP’s ontwikkelen, adviseren of verkopen tot 1 januari 2018 de tijd om aan de verplichtingen uit de PRIIP’s-verordening te voldoen.

De PRIIP’s-verordening heeft tot doel de transparantie van beleggingsproducten te vergroten, ter bescherming van de belegger. De verordening introduceert het zogenaamde Essentiële-informatiedocument (Eid), dat ertoe dient de belangrijkste aspecten van een beleggingsproduct op een eenvoudige en toegankelijke wijze te presenteren aan de consument. Dankzij dit Eid zullen consumenten in staat zijn om de potentiële risico’s en opbrengsten van beleggingsproducten en verzekeringsproducten met een beleggingscomponent eenvoudiger te vergelijken.

De reden van het uitstel zit hem in het verwerpen van de Regulatory Technical Standards (RTS), die ten grondslag liggen aan het Eid, door het EP. Het Europees Parlement was van mening dat de Eid niet toereikend was. Zo zou de voorgestelde methode voor het berekenen van toekomstscenario’s gebreken vertonen en zou de informatie in het Eid onvoldoende nauwkeurig, eerlijk, duidelijk en niet-misleidend zijn. Ook de risico’s komen onvoldoende tot uitdrukking. In nauwe samenwerking met de drie Europese toezichthouders (ESA’s), werkt de EC nu aan een nieuw voorstel voor de herziene RTS.

Bron: Europese Commissie

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend