< p>

Europees Parlement: Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn aangenomen

22 mei 2015

De werkelijke eigenaren van bedrijven moeten worden vermeld in centrale registers in EU-landen die toegankelijk dienen te zijn voor autoriteiten en mensen met een legitieme interesse, zo stelt de richtlijn die woensdag in het Europees Parlement is aangenomen. De nieuwe anti-witwasrichtlijn beoogt onder meer belastingontduiking en financiering van terrorisme tegen te gaan. Ook zijn nieuwe regels aangenomen die het makkelijker moeten maken om overboekingen te traceren.

Wie is de eigenaar?
De Vierde Europese Anti-witwasrichtlijn verplicht lidstaten – op aandringen van de EP-onderhandelaars – voor het eerst de werkelijke eigenaren van bedrijven en andere rechtspersonen te registreren. Ook moeten onder meer banken, accountants, advocaten, makelaars en casino’s er nauwlettender op toezien dat hun cliënten geen verdachte transacties verrichten.

De centrale registers worden vrij toegankelijk voor autoriteiten en hun financiële onderzoeksafdelingen, maar ook voor bijvoorbeeld banken die wettelijk verplichte controles dienen uit te voeren. Ook gewone burgers krijgen toegang, al kan dat wel betekenen dat ze zich online moeten registreren en een vergoeding moeten betalen.

Om toegang te krijgen moet een persoon of organisatie – denk aan een onderzoeksjournalist of een NGO – aantonen dat sprake is van een ‘legitieme interesse’ om mogelijke witwaspraktijken, financiering van terrorisme of delicten als corruptie en (belasting-)fraude bloot te leggen. Deze personen krijgen toegang tot informatie over onder meer de naam van de uiteindelijke eigenaar van een bedrijf, geboortedatum, nationaliteit en het land waar hij/zij ingezetene is.

Speciale maatregelen voor personen die politiek actief zijn
De tekst verduidelijkt de regels voor personen die vatbaar kunnen zijn voor corruptie als gevolg van hun politieke positie. Te denken valt aan premiers, kabinetsleden, rechters, parlementariërs en hun familieleden. Waar sprake is van potentieel risicovolle banden tussen politiek en bedrijfsleven moeten aanvullende maatregelen worden getroffen. Zo moeten personen de oorsprong van hun vermogen aan kunnen tonen.

Traceerbaarheid van betalingen
Het EP heeft ook de overboekingsverordening, die de traceerbaarheid van betalers en ontvangers en van hun bezit moet verbeteren, aangenomen.

Volgende stappen
Lidstaten hebben twee jaar de tijd om de richtlijn om te zetten nationale wetgeving. De overboekingsverordening treedt twintig dagen na publicatie in het Europese publicatieblad in werking.

Bron: Europees Parlement

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend