< p>

EIOPA publiceert guidelines voor ‘execution only’

24 oktober 2017

EIOPA heeft guidelines gepubliceerd inzake de verkoop via ‘execution only’. Deze guidelines zien op beleggingsproducten gebaseerd op verzekeringsproducten (insurance-based investment products,  IBIPs) die telefonisch of online verkocht worden. EIOPA beoogt dat slechts de door haar daarvoor geschikt geachte producten via ‘execution only’ verkocht zullen worden. Het doel is het risico op schade en misselling voor de consumenten verder terug te dringen. Tevens zullen deze guidelines de nationale toezichthouders ondersteuning bieden bij hun toezicht op bedoelde producten.

Bron: EIOPA

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2020

Leergang Compliance Officer 2020

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2020

Leergang Compliance Professional 2020

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend