< p>

EIOPA publiceert guidelines voor ‘execution only’

24 oktober 2017

EIOPA heeft guidelines gepubliceerd inzake de verkoop via ‘execution only’. Deze guidelines zien op beleggingsproducten gebaseerd op verzekeringsproducten (insurance-based investment products,  IBIPs) die telefonisch of online verkocht worden. EIOPA beoogt dat slechts de door haar daarvoor geschikt geachte producten via ‘execution only’ verkocht zullen worden. Het doel is het risico op schade en misselling voor de consumenten verder terug te dringen. Tevens zullen deze guidelines de nationale toezichthouders ondersteuning bieden bij hun toezicht op bedoelde producten.

Bron: EIOPA

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

AFM vraagt financiële ondernemingen onderzoek te doen naar belonen en waarderen

AFM vraagt financiële ondernemingen onderzoek te doen naar belonen en waarderen

Hoe ervaren medewerkers de belonings- en waarderingsprikkels? En hoe kunnen ondernemingen deze zo inrichten dat de zorgvuldige behandeling van hun klanten voorop staat?

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Leergang Compliance Professional 2021 – Losse opleidingsdagen

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend