< p>

Eerste Nederlandse anti-witwasmonitor

21 maart 2016

De eerste anti-witwasmonitor is aan het Nederlandse Parlement gepresenteerd.

De anti-witwasmonitor heeft tot doel om:

  • de activiteiten en de onderlinge zaak- en informatiestromen in kaart te brengen van de actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van witwassen;
  • inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van de Nederlandse antiwitwasbestrijding; en
  • de grondslag voor opvolgende versies te ontwikkelen.

Een van de conclusies is dat er data ontbreekt om de betekenis van de FIU-informatie vast te stellen voor het opsporen van witwassen. Voor de andere conclusies refereren wij graag aan de brief van de minister van Veiligheid & Justitie.

Bron: WODC en Ministerie van Veiligheid & Justitie

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend