< p>

Een terugblik op de Compliance Experience; beleven, kennis delen en beïnvloeden van gedrag

15 januari 2019

We blikken terug op de eerste Compliance Experience. Hieronder volgt een verslag van de dag.  

Op 13 december 2018 vond de Compliance Experience plaats. Een dag waarop compliance officers samen konden komen om niet alleen kennis te halen, maar ook te brengen. Een interactief programma, kennis delen en vooral beïnvloeding van gedrag stonden daarbij centraal. Het is immers het gedrag van individuele medewerkers en het gedrag van alle medewerkers samen dat maakt hoe een organisatie zich uiteindelijk manifesteert.

Het programma bestond uit diverse onderdelen met verschillende werkvormen. Naast korte presentaties was er ook tijd voor actieve intermezzo’s, creativiteit rondom compliance en de belevingsmeter. In twee belevingsrondes hebben de deelnemers kennis kunnen maken met verschillende facetten rondom het beïnvloeden van gedrag, zoals intuïtie, gamification, vieren van fouten, sense of purpose en het inzetten van verschillende werkvormen. Voor sommige deelnemers een stretch, maar dat is niet erg. Je moet jezelf blijven uitdagen en je nek uitsteken om het spel voor te blijven.

De aftrap met Joeri Jannsen over de nieuwe reclamecampagne ‘MONO’
Joeri Janssen trapte de dag af met een presentatie over de nieuwe reclamecampagne ‘MONO’. U kent de campagne vast: Ongestoord onderweg, rij MONO. Wat heeft een reclamecampagne te maken met compliance, vraagt u zich af? Gedurende de presentatie van Joeri Janssen werd het al snel duidelijk dat de nodige overeenkomsten niet te ontkennen zijn. Waar Joeri probeert mensen bewust te maken van de gevaren van afgeleid worden door je telefoon tijdens het rijden en hun gedrag positief probeert te beïnvloeden, proberen compliance officers mensen bewust te maken van de integriteitsrisico’s die een bedrijf loopt en hun gedrag positief te beïnvloeden. De belangrijkste les van Joeri was dan ook: toon het goede voorbeeld. Het brein blokkeert bij het zien van slechte voorbeelden. Maar juist wanneer we worden aangemoedigd om goed gedrag te vertonen (Yes, we can!) zullen we dit ook sneller gaan opvolgen. Zeer interessante inkijk in een voor de meeste compliance officers onbekende wereld.

Edgar Karssing legt uit; Integriteit is de mate waarin iemand een betrouwbare partner is in een samenwerkingsrelatie
De tweede spreker van de dag was Edgar Karssing. Edgar nam ons mee in zijn filosofie waar Hobbes, Aristoteles en Darwin de revue mochten passeren. Want is de mens van oorsprong nu juist egoïstisch of juist een relationeel wezen? En dan is daar nog Darwin, met de bekende uitspraak: “It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones who are most responsive to change”. Jezelf aan kunnen passen – dat doet er toe. Net als samenwerken overigens. Dat is iets dat evolutionair gegroeid is, in de vorm van moraal. De oermens moest vroeger samenwerken om te kunnen overleven. De definitie van integriteit zou dus eigenlijk moeten zijn: Integriteit is de mate waarin iemand een betrouwbare partner is in een samenwerkingsrelatie. Hoe maak je een succesvolle samenwerking dan waar? Maak duidelijke afspraken, leidt mensen op, maar maak het goede doen vooral gemakkelijk.

Een interview met Merlijn Ballieux
Als laatste spreker was Merlijn Ballieux aan de beurt, in de vorm van een interview. Organisaties veranderen en het verschil durven te maken – dat is zijn credo. Merlijn kwam met interessante inzichten: wanneer je bijvoorbeeld een extra controle toevoegt aan het eind van een proces, zullen de personen die midden in het proces zitten minder goed opletten. Het controlebewustzijn zal dalen. Ook wist Merlijn mooie voorbeelden aan te halen, over hoe mensen elkaar niet altijd aan durven te spreken op ongewenst gedrag en over maatregelen die het probleem niet aanpakken. Nog een gouden tip: zorg ervoor dat je verander aanpakken toespitst per afdeling. Niet iedere afdeling begint namelijk bij hetzelfde punt! Een mooie afsluiting van een zeer geslaagde dag.

Beleving: Intuïtie inzetten in het beïnvloeden van gedrag
Tijdens de eerste belevenisronde laat Karianne Kalshoven ons nadenken over wat ‘intuïtie’ volgens ons betekent. Wat sterk naar voren komt, is het ‘gevoel’. Iedereen heeft herkenning bij het ‘onderbuikgevoel’. Soms maken we een beslissing, terwijl ons gevoel ons iets anders vertelt. Daarentegen maken we ook vaak gebruik van intuïtie, zonder dat we dit doorhebben. Dit doen we vaker dan we denken. Het is de kunst dit gevoel te herkennen en er zelfs naar te handelen. Hoe kan je meer bewust worden en gebruik maken van je intuïtie?

Als oefening krijgen drie deelnemers een blinddoek om en een willekeurig persoon uit de groep gaat voor hen staan. De geblinddoekte deelnemers geven aan wat voor gevoel ze krijgen bij die betreffende persoon. Het gaat puur om de energie die zij ervaren rondom een persoon, zonder diegene te zien of aan te raken. De een voelt zich steviger op de grond staan, de ander voelt een verschil in ‘warmte’ en sommigen voelen desondanks niets of vinden het lastig ‘niet’ te denken. Bij een tweede oefening worden de blinddoeken weggelaten en gaan twee deelnemers uit de groep tegenover elkaar zitten. Een van hen wordt gevraagd, zonder in gesprek te gaan met de persoon tegenover hem of haar, welk gevoel de deelnemer bij die persoon krijgt. De andere persoon geeft vervolgens aan in hoeverre het klopt. Zo wordt duidelijk dat je intuïtie je meer duidelijk kan maken dan je in de eerste plaats zou denken. De oefeningen hebben tevens geleerd hoe je hiermee meer bewust kunt omgaan. Dit moet uiteindelijk het maken van beslissingen eenvoudiger maken. Dankzij deze inspirerende belevingsronde zijn we al een stapje dichterbij dit doel gekomen.

Beleving: Bouwstenen van een gezonde bedrijfscultuur: vier de fout!
Iedereen maakt fouten en het is soms moeilijk deze fouten te delen. Bijvoorbeeld door schaamte of de angst een promotie mis te lopen. Een fout wordt daarbij gezien als iets dat onbedoeld is misgegaan. De AFM heeft onderzoek gedaan naar fouten en geconstateerd dat het leren van fouten erg waardevol is. Door het delen van fouten wordt de angst voor het maken van fouten weggenomen. Ook wanneer de gemaakte fout goed afloopt. Vandaar dat AFM binnen hun organisatie ‘vier de fout’ sessies organiseren.

Tijdens deze belevingsronde, gegeven door Maaike Stevens-Leusink en Danny van Dijk, werden ook fouten gevierd. Het was de bedoeling dat iedereen binnen de groep een fout deelde. Het is bij het delen van fouten van belang dat alles binnen de groep blijft. Na het delen van de fout moest de rest van de groep verdiepende vragen hierover stellen.

Beleving: Van sense of urgency naar sense of purpose
In de presentatie legt Jean-Paul van Londen uit hoe belangrijk het is voor een compliance officer om een ‘sense of urgency’, het bekende: “We moeten dit implementeren van de toezichthouder, anders kunnen we hoge boetes krijgen”; om te zetten naar een ‘sense of purpose’. Een sense of urgency is tijdelijk, waar een sense of purpose duurzamer is. Echter is het creëren van een sense of purpose meer arbeidsintensief. In een steeds veranderende wereld, waarin we constant moeten aanpassen en dus heel wendbaar moeten zijn is het belangrijk om bij het vaststellen van de ‘purpose’ dicht bij jezelf te blijven.

Het is zeker voor een compliance officer belangrijk om te weten hoe de menselijke motivatie werkt: 1. overleven, 2. beloning en straffen, 3. intrinsieke motivatie. Beloning en straffen werkt tijdelijk, maar kent veel valkuilen, veel beter is het om de intrinsieke motivatie te stimuleren. Jean-Paul geeft hier een aantal handvatten voor zoals het geven van complimenten (mits goed gebruikt); mensen vroegtijdig betrekken in het proces; geef controle stapsgewijs uit handen; en maak van de leerling een leraar.

Beleving: Toolbox workshop: Wat nu als er geen PowerPoint is?
Deze workshop wordt ingevuld door een trainer van acteursbureau Kapok. Kapok is de drijvende kracht achter de website www.werkvormen.info, waarom ruim 300 werkvormen staan om een presentatie of andere bijeenkomst actief te maken. Bijvoorbeeld met kennismakers, starters, energizers, bewustworders, afsluiter en wat dies meer. De energieke trainer neemt de groep een half uur mee om zelf te ervaren wat een dergelijke werkvorm kan doen. Het doel is om de groep te prikkelen en dergelijke werkvormen toe te passen in eigen werk.

PowerPoint is maar een manier. Hoe kun je misschien wel meer impact hebben tijdens een awareness sessie of uitleg over een gewijzigde regelgeving? Onder andere zo. Laat de groep staan in de ruimte. Noem een stelling en vraag de aanwezigen om langs een denkbeeldige lijn in de ruimte te gaan staan en hiermee aan te geven in hoeverre ze het eens zijn met de stelling. Vervolgens komt een gesprek op gang over waarom die positie is gekozen. Ervaring: de groep ervaart het als prettig dat op deze manier kan meer nuance zichtbaar wordt. Anders dan enkel ‘mee eens’ of ‘mee oneens’ door bijvoorbeeld hand op steken.

We gaan in sneltreinvaart door drie werkvormen en daarbij is ook nog ruimte voor vragen aan de trainer. Zo wordt gevraagd hoe je een groep mee krijgt bij een dergelijk werkvorm als deze groep weerstand heeft tegen ‘anders dan anders’. Het advies van de trainer is om dan een werkvorm te kiezen waarbij jij jezelf comfortabel bij voelt, zodat je deze met positievere energie kunt overbrengen. Doorgaans krijg je de groep daarmee prima in beweging. Daarnaast is het een kwestie van uitproberen wat werkt voor jou.

Het was een actieve workshop, waarbij slechts het topje van de ijsberg aan mogelijkheden is gezien. De reacties na afloop van de workshop geven aan dat het doel is bereikt: de deelnemers zijn inderdaad geïnspireerd om andere werkvormen toe te passen en noteren enthousiast de website.

Beleving: Hoe kan gamification worden ingezet om gedrag te beïnvloeden?
Ellis Bartholomeus van EllisinWonderland.nl is een experience designer. Zij onderzoekt hoe spelletjes kunnen worden ingezet als tool om gedrag te beïnvloeden. Welke tools zijn hiervoor nou in het dagelijks leven voor te gebruiken? Voor een kind dat niet wil eten, maken we bijvoorbeeld een vliegtuigje met de lepel, die zo zijn/ haar mond in vliegt. Ineens neemt het kind wel een hap.

Ellis verteld dat we eigenlijk elke dag een spel spelen, waarbij we zelf de spelregels opstellen. En legt aan de hand van een wetenschappelijk model uit hoe je met een spel invloed kan uitoefenen op de speler, zodat er interactie ontstaat. Hiervoor is de Theory of Flow te gebruiken. Hoe hoger de uitdaging en hoe moeilijker het spel is, des te geïnteresseerder een speler blijft. Frustratie zorgt voor succes en motivatie om het beter te doen. Oftwel: Klant gebruikt product, student leert les of speler speelt spel.

Ellis maakt duidelijk dat deze theorie dus in verschillende lagen kan worden toegepast. De vraag is, vanuit welke motivatie speel je of wat frustreert je? Is dit bijvoorbeeld saamhorigheid? Bijvoorbeeld tijdens het WK voetbal houdt iedereen ineens van voetbal. Het is zaak om erachter te komen wanneer iemand zich committeert aan een spel/product. In de belevingsronde hebben we door middel van een oefening zelf een spel ontwikkeld waarbij het top- en flop profiel van een compliance officer is vastgesteld.

Intermezzo Jam Visual Thinking
Tijdens de eerste intermezzo ronde hebben de deelnemers de opdracht gekregen van JAM Visual Thinking om compliance in kaart te brengen. Op een kaartje dienden zij in enkele woorden te omschrijven hoe compliance nu wordt geassocieerd en hoe compliance eruit zou moeten zien. Met alle ontvangen input wist JAM Visual Thinking een tekening te schetsen waarin het compliance proces is gevisualiseerd, hoe compliance nu wordt gezien en hoe compliance in de ideale situatie hoort te zijn. Deze tekening is ter afsluiting werd gepresenteerd. Echt een wow-moment.

Intermezzo ‘Energie’
Deelnemers werden in deze intermezzo ronde verdeeld in twee groepen. Deze intermezzo heet ‘Energie’ en zo werden zij gevraagd om mee te ‘drummen’ met de muziek.

Intermezzo ‘Belevenismeter’
De laatste intermezzo ronde betrof een belevenismeter van de Compliance Experience. Deelnemers konden zich aanmelden via hun telefoon om deel te nemen aan de belevenismeter. De antwoorden gaven inzicht in of compliance officers ‘nudging’ gebruiken en of er in hun organisaties fouten worden gevierd.

Tijdens het walking dinner kregen de deelnemers de gelegenheid om hun wauw-verhalen te delen. De reden hiervoor? We hebben het zo vaak over dingen die mis gaan, maar wat gaat er nou goed? Op welk specifiek moment in je loopbaan, dacht je: hier doe ik het voor?

Na een afsluiting met kerstmuziek en witte vlokken boven het dak van De Kas kon iedereen weer naar huis. We bedanken alle deelnemers voor hun actieve deelname en enthousiasme!

Sfeerimpressie

Gerelateerde informatie

Eerste Compliance Experience een feit!

Eerste Compliance Experience een feit!

Donderdag 13 december was het dan eindelijk zover. Na maanden van voorbereiding ging de eerste Compliance Experience van start in De Kas in Woerden.

Waar het NCI de afgelopen jaren succesvol een dagvullend congres organiseerde was het dit jaar tijd voor een nieuwe uitdagende stap: Een korter programma buiten de files om, waarin we de deelnemers van het eerste uur meenemen langs verschillende belevenissen gericht op één thema.

Proeven en ervaren tijdens de Compliance Experience

Proeven en ervaren tijdens de Compliance Experience

Kom op 13 december proeven en ervaren tijdens de Compliance Experience. We beloven u een bijeenkomst waarin u niet alleen uw kennis kunt vergroten, maar waar we ook u direct laten ervaren op welke wijze je gedrag kunt beïnvloeden.

Send this to a friend