< p>

DSI en AFM in gesprek over samenwerking over ESMA-richtsnoeren

13 juni 2017

DSI en de Autoriteit Financiële Markten zijn momenteel in gesprek over de samenwerking in het kader van de nieuwe vakbekwaamheidseisen voor beleggingsprofessionals die klanten adviseren of informeren over financiële instrumenten. Deze afspraken worden opgenomen in een nieuw convenant tussen de AFM en DSI.

Per 3 januari 2018 moet iedereen die klanten informeert of adviseert over beleggen, voldoen aan de vakbekwaamheidseisen uit de geldende ESMA-richtsnoeren. Wie niet aan de criteria voldoet, mag niet meer zelfstandig informeren of adviseren over beleggen en kan dan slechts (voorlopig) zijn functie uitoefenen onder supervisie van een persoon die wel aan de criteria voldoet. De werkgever is verantwoordelijk voor de naleving van de richtsnoeren en dient te kunnen aantonen dat de betreffende medewerkers minimaal aan de vakbekwaamheidsnormen uit de ESMA-richtsnoeren voldoen.

Ministerie van Financiën, de AFM, DSI en ESMA
Intussen heeft het ministerie van Financiën een internetconsultatieronde geïnitieerd met betrekking tot het concept Besluit implementatie MiFID II, waarin door het ministerie één en ander is opgenomen over de vakbekwaamheidseisen ter implementatie van MiFID II.

In het nieuwe concept besluit wordt gesteld dat het aan de beleggingsonderneming is om in de praktijk vorm te geven aan de vakbekwaamheidseisen en dat het een optie is dat beleggingsprofessionals zich in dat kader certificeren bij een standaardeninstituut, zoals DSI (zie pagina 35). Ook stelt het ministerie dat de AFM van de expertise van een standaardeninstituut – zoals DSI – gebruik kan maken waar het de invulling van de criteria van de ESMA-richtsnoeren betreft.

DSI zal de ESMA-normen steeds invullen in overleg met onder andere de sector en de AFM.

DSI 2.0
Tegelijk met de invoering van de ESMA-richtsnoeren vernieuwt DSI het huidige registerbouwwerk. Deze wordt in lijn met de ESMA-vereisten gebracht en beter toegespitst op de veranderingen die zich in de beleggingsdienstverlening voordoen. Er zal een tool worden ontwikkeld waarmee het juiste eisenpakket per medewerker, en daarmee de juiste DSI-registratie, kan worden vastgesteld.

Wij informeren u binnenkort over hoe het nieuwe DSI-bouwwerk wordt ingericht.

Bron: DSI

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend