< p>

Glijnis, S. (Sharona)

08 juni 2017

Sharona Glijnis heeft uitgebreide ervaring met externe en interne audit. Als Register Accountant is de financial audit haar niet onbekend. Daarnaast heeft zij in voorgaande posities ondersteuning geboden aan het bouwen van professionele audit functies, dan wel het oprichten en professionaliseren van de interne beheersingsomgeving.
Daar is eveneens haar voorliefde voor culturele en gedragsaspecten ontstaan. Het is haar overtuiging dat cultuur het fundament is voor effectieve inrichting van de beheersingsomgeving, effectief risicomanagement en goed bestuur. Immers, vaak zijn haperende soft controls de onderliggende oorzaak van financiële, reputatie- en integriteitsrisico’s. Soft controls zijn niet-tastbare, maar wel gedrag-beïnvloe­dende factoren in organisaties die kunnen helpen bij het reali­seren van (financiële) doelstellingen en het managen van risico’s.

 

Als specialist soft controls bij KPMG is Sharona sparringpartner op het gebied van integriteit, ethiek, compliance, fraudepreventie, cultuur en gedrag. In de dagelijkse praktijk maakt zij cultuur en gedrag meetbaar.