< p>

Smits, Prof. dr. R. (René)

09 oktober 2017

Professor dr. René Smits is consultant op het gebied van de regelgeving rond de euro (EMU), EU bankregelgeving, financiële wetgeving en mededingingsrecht. Hij is daarnaast deeltijd hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en de Queen Mary Universiteit in London. Hij is plaatsvervangend lid van de Administrative Board of Review (ABoR), het  onafhankelijke beoordelingspanel voor beslissingen van de ECB als toezichthouder op banken en assessor (mede-beoordelaar in het Mededingingscollege) van de Belgische Mededingingsautoriteit.

Send this to a friend