< p>

Pirkovski, M.C.S. (Miranda) Drs. RA EMITA

13 juli 2021

Sinds april 2019 is Miranda werkzaam bij de Algemene Rekenkamer. Miranda is verantwoordelijk voor onderzoek op het terrein van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties (Ministerie van BZK). Daarnaast is zij als onderzoeksdirecteur verantwoordelijk voor het onderzoeksprogramma Doorontwikkeling Verantwoordingsonderzoek en het rijksbreed onderzoek personeel, ICT en vastgoed.

Send this to a friend