< p>

Braak ter, mr. M. (Mirèl)

18 september 2017

Mirèl ter Braak heeft momenteel de functie van senior beleidsadviseur binnen het Programma Team Innovatie & Fintech bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM houdt toezicht op het gedrag van de gehele financiële marktsector: sparen, investeringen, verzekeringen en leningen. Door het toezicht op het gedrag van de financiële markten streeft de AFM om een ​​bijdrage te leveren aan de integere en efficiënte werking van deze markten. De missie van het programma team is ervoor te zorgen dat de AFM technologische innovatie in de financiële sector accommodeert voor zover het bijdraagt ​​aan een duurzaam financieel welzijn in Nederland. Dit impliceert dat het team zich ook richt op de risico’s die verband houden met innovatie en fintech.

 

Mirèl’s verantwoordelijkheden binnen het team zijn het creëren van een overzicht van innovatieve en fintech concepten die een impact hebben op de sector en de AFM, waarbij innovatieve spelers worden geaccommodeerd door knelpunten aan te pakken en (onnodige) belemmeringen te verminderen en eventueel aanpassingen aan het wettelijk kader voor te stellen. Dit teneinde onnodige belemmeringen weg te nemen en mogelijke risico’s te adresseren. Verder is Mirèl verantwoordelijk voor de internationale activiteiten van de AFM voor zover deze zien op innovatie en fintech. Vóór haar huidige functie heeft Mirel gewerkt als senior beleidsadviseur voor de afdeling Strategie, Beleid en Internationale Zaken bij de AFM. Mirèl heeft Rechten gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg.

Send this to a friend