< p>

Eersel van, mr. M. (Michiel)

08 juni 2016

Michiel is advocaat bij Borg Advocaten en afgestudeerd in Nederlands recht (mr.) (1999) en rechtseconomie (drs.) (1999) aan de Universiteit Utrecht Hij is werkzaam geweest voor onder meer De BrauwBlackstone Westbroek, Spigthoff/SpigtLitigators, Hay Management Consultants en Holland van Gijzen Advocaten. Michiel publiceert regelmatig over financieel (toezicht)recht, trustkantoren en geschillen over beleggingen en financieringen. Van zijn hand verscheen onder meer “Toezicht trustkantoren in Nederland” (2e druk, Kluwer 2010) en “Handhaving in de financiële sector” (Kluwer, november 2013) . Zijn specialisme is Financieel Recht; adviseren over en verlenen van bijstand in kwesties betreffende financieel toezichtrecht, regelgeving voor trustkantoren, compliance en omgang met de financiële toezichthouders, waaronder de AFM en DNB ; Verlenen van bijstand in civiele geschillen betreffende beleggingen en financieringen (zorgplicht, opzegging van krediet, renteswaps)

Send this to a friend