< p>

Schoonbeek, mr. A.B. (Annemarije)

19 januari 2017

Annemarije is, na enige tijd als internationaal belastingadviseur te hebben gewerkt, vanaf 2001 werkzaam als advocaat. Zij heeft in de periode 1999-2011 gewerkt bij Loyens & Loeff en stond regelmatig ondernemingen bij, waaronder ook trustkantoren en haar bestuurders, in onderzoeken door toezichthouders en strafrechtelijke autoriteiten. Tevens adviseerde zij over diverse Governance Risk & Compliance (GRC) vraagstukken. Daarna is zij ruim 5 jaar werkzaam geweest bij de AFM als projectleider op het gebied van het integriteitstoezicht en werkte zij daarbij regelmatig samen met o.a. de DNB, de Belastingdienst en de FIOD. Op dit moment is Annemarije werkzaam bij de Belastingdienst. Zij is voorts redactielid van het Tijdschrift voor Compliance en het Tijdschrift voor Jaarrekeningenrecht en een veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het gebied van compliance, toezicht en financieel-economisch strafrecht.

Send this to a friend