< p>

Beer de, M. (Maurice)

25 oktober 2018

Maurice is Officier van Dienst bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. In deze functie is hij voor deze regio ook de Coördinator Knowledge, Innovation & Learning Center. In de wereld van veiligheid is het evalueren met en leren van elkaar cruciaal. Alleen op die manier kunnen brandpreventie en -bestrijding mee met de actuele ontwikkelingen. Deze wereld vertoont veel parallellen met de wereld van Compliance. Maurice vertelt ons graag over zijn ervaringen en lessen.

Send this to a friend