< p>

Broekhuis, Mr. H.A.A. (Heidi)

18 juli 2017

Mr H.A.A. (Heidi) Broekhuis is sinds september 2014 het hoofd van de FEC-eenheid, hiermee heeft ze een spilfunctie binnen het FEC-samenwerkingsverband. Heidi is gedetacheerd vanuit De Nederlandsche Bank (DNB) en vervult de functie van hoofd FEC-eenheid voor maximaal vier jaar. Binnen DNB heeft ze de afgelopen jaren diverse leidinggevende, beleidsmatige en uitvoerende functies vervult, met name op het gebied van toezicht op de financiële sector en het tegengaan van witwassen en terrorismefinanciering. Heidi heeft een juridische achtergrond; voorafgaand aan DNB heeft ze onder meer gewerkt voor de Verenigde Naties en het Ministerie van Financiën.

Het Financieel Expertise Centrum (FEC) is een samenwerkingsverband tussen zeven Nederlandse autoriteiten met een toezicht-, controle-, vervolgings- of opsporingstaak in de financiële sector. Het FEC beoogd door doeltreffende samenwerking én gegevensuitwisseling tussen alle autoriteiten met een taak bij de handhaving van de integriteit van de financiële sector bij te dragen aan het versterken van de integriteit in de financiële sector. De FEC-partners hebben daarbij als missie resultaatgericht samen te werken als één overheid ter bestrijding van financieel economische criminaliteit en niet integer gedrag in de financiële sector.

Send this to a friend