< p>

Puijk, E. (Emile)

28 januari 2019

Emile Puijk werkt bij de afdeling Compliance & Veiligheidszaken van de Volksbank. Vanuit zijn rol als Senior Compliance Officer geeft hij onder meer advies ten aanzien van de Wwft, monitort hij de naleving van de beheersing op het gebied van klantintegriteit en is hij eigenaar van het integriteitsbeleid van de bank. In zijn carrière heeft Emile als consultant bij diverse banken compliance-opdrachten uitgevoerd. Daarnaast heeft hij bij Royal Bank of Scotland en de Volksbank praktische kennis opgedaan op het gebied van de Wwft en Sanctiewet. Hij neemt namens de Volksbank deel aan verschillende interbancaire overleggen waaronder de expertpool wet- en regelgeving criminaliteitsbeheersing van de NVB.

Send this to a friend