< p>

Egmond, J. van (Jeroen) MA

04 mei 2021

Jeroen van Egmond MA levert sinds 2000 een bijdrage aan de kwaliteit en professionalisering van medewerkers in de gezondheidszorg. Eerst als medewerker van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, later als voorzitter van de ethiekcommissie, nu hoofdzakelijk als docent bij de faculteit Gezondheid van de Hogeschool van Amsterdam. Het leren in (inter)professionele teams staat daarbij steeds centraal. Sinds zijn Master Zorgethiek en Beleid is hij meer gaan focussen op morele leerprocessen, moreel beraad, integriteit en beroepsethiek en werkt hij naast de professionals uit de gezondheidszorg ook met mensen uit onderwijs, ICT en financiële sector. Naast het geven van lessen en trainingen schrijft Jeroen over (praktische) ethiek in zijn maandelijkse column in het Nederlandse vaktijdschrift voor fysiotherapeuten FysioPraxis.

Send this to a friend