< p>

Bollen, drs. M. (Maarten)

25 augustus 2016

Maarten Bollen is tegenspreker van het eerste uur. Bij de politie Twente (waar men vooropliep met hetinvoeren van tegenspraak) werd hij als niet-rechercheur gevraagd om de rol op zich te nemen. Na devuurwerkramp in Enschede in 2000 heeft hij een boek geschreven over het politieonderzoek naar deramp (Op zoek naar de onderste steen, 2004). Door dat boek laaide de discussie op naar tunnelvisie,wat voor Bollen aanleiding was voor een volgend boek (Tunnelvisie als bedrijfsrisico, 2006).

Het Adviespunt Klokkenluiders is een onafhankelijke Nederlandse instantie die klokkenluiders adviseerten ondersteunt. Het adviespunt is er voor degenen die vermoedens hebben van misstanden op hetwerk (bij bedrijf of overheid) waarbij het maatschappelijk belang in het geding is.

Send this to a friend