< p>

Tuyl van, Drs. J.J. (Joyce)

31 mei 2016

Joyce van Tuyl is Compliance Officer bij Rabobank Noord Gooiland. Binnen Noord Gooiland is zij verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning van Raad van Commissarissen, Directie en Management bij compliance risicobeheer, het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan alle geledingen binnen de bank, het opleiden en het bewustzijn vergroten op het compliance gebied.
Zij werkt al jaren binnen de financiële instellingen (ABNAMRO en Van Lanschot). Vele jaren in commerciële functies en sinds 2005 in het compliance vakgebied.

Send this to a friend