< p>

Bik, Dr. O. (Olof)

30 juli 2018

Dr. Olof Bik RA is directeur van de accountancy programma’s en Associate Professor Behavioral & Cultural Governance aan de Nyenrode Business Universiteit. Hij is daarnaast lid van het dagelijks bestuur van de Foundation for Auditing Research (FAR). Tevens is hij verbonden aan de faculteit Behavioural, Management and Social sciences van de Universiteit van Twente.

Zijn expertise ligt op het gebied van ´Behavioral & Cultural Governance´. Meer in het bijzonder is dat gericht op het inrichten van de organisatiecultuur en -gedrag met het oog op duurzame governance, organisatiebeheersing en prestaties. Zijn visie op organisatiecultuur kan het beste weergegeven worden door Pettigrew (1979) aan te halen: “Man creates culture and culture creates man”. Gedrag in organisaties is ingegeven door de betekenis die mensen geven aan de signalen die zij denken te ontvangen uit datgene wat binnen een organisatie wordt gewaardeerd. Cultuur gaat niet over wat er gezegd wordt, het gaat om wat er gedaan wordt. Het veranderen van gedrag gaat niet om een individu te veranderen, maar om de organisatiecontext te veranderen. De nadruk van het werk van Bik ligt op het praktisch en effectief versterken van organisatiecultuur vanuit het perspectief van waardencreatie, prestaties en beheersing.

Send this to a friend