< p>

Hermans, C. (Caspar)

28 januari 2019

Caspar Hermans is sinds 1 november 2013 programmadirecteur Taskforce Brabant Zeeland op het gebied van de zware criminaliteitsbestrijding. Deze functie vervult hij in opdracht van de minister van Veiligheid en Justitie en de burgemeesters van de provincies Brabant en Zeeland. Hiervoor was hij hoofd van de afdeling Georganiseerde Criminaliteit en Algemeen criminaliteitsbeleid en plaatsvervangend directeur Rechtshandhaving-en Criminaliteitsbestrijding bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Eerder vervulde hij diverse functies als Officier van Justitie bij het Openbaar Ministerie. Caspar Hermans studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Maastricht. Hij nam deel aan het Kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst.

Send this to a friend