< p>

Kuus, A. (Ad)

08 juni 2016

Ad Kuus werkt bij het Juridische Zaken van de Rabobank en adviseert over de juridische aspecten van integere bedrijfsvoering. Hij is voorzitter van expertpool wet- en regelgeving criminaliteitsbeheersing van de NVB, en betrokken bij advisering over regelgeving rond customer due diligence. Daarnaast is hij mede-auteur van de Praktijkgids Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering die door het NCI is uitgegeven. In 2008 heeft Ad Kuus de Compliance Award uitgereikt gekregen.

Send this to a friend