< p>

DNB start nieuwe onderzoeken naar de SIRA

26 mei 2017

DNB start 4 nieuwe onderzoeken binnen het thema SIRA. Vanuit verschillende invalshoeken gaat DNB kijken naar het gebruik en de werking van de SIRA.

De systematische integriteitsrisicoanalyse (SIRA) vormt voor financiële ondernemingen de basis voor de integere bedrijfsvoering en draagt bij aan het voorkomen van financieel-economische criminaliteit.

Uit eerdere onderzoeken van DNB komt naar voren dat de vertaling van de SIRA naar de praktijk niet altijd even adequaat is. Financiële ondernemingen zouden gebruik maken van de good practices van DNB, maar de SIRA zou nog onvoldoende benut worden voor de daadwerkelijke afweging en beheersing van de integriteitsrisico’s. Hierbij wijst DNB op het risico dat een goed uitgevoerde SIRA niet leidt tot een goed werkend integriteitsbeleid en blijft de instelling kwetsbaar voor financieel-economische criminaliteit.

In de tweede helft van 2016 is DNB begonnen met onderzoek naar de inhoud van de SIRA’s en de werking ervan in de praktijk. Dit heeft geleid tot een nadere guidance over de ‘integrity risk appetite’. In 2017 gaat DNB verder onderzoeken in hoeverre de SIRA leidt tot een juiste risicoafweging en een passend beheersingsbeleid.

DNB start met 4 onderzoeken naar de doorwerking van de risicoanalyse bij:

  • de ontwikkeling van nieuwe producten bij een selectie van banken;
  • de integriteitscultuur bij banken, verzekeraars en trustkantoren, wanneer zij te maken hebben met ingrijpende organisatorische veranderingen;
  • de initiatieven op het gebied van FinTech bij banken en betaalinstellingen (voortvloeiend uit de aanstaande PSDII);
  • de beheersing van het risico op belangenverstrengeling bij een selectie van pensioenfondsen en zorgverzekeraars.

De financiële instellingen die deel uitmaken van de selectie zullen hierover bericht ontvangen. Later geeft DNB een terugkoppeling aan de betrokken financiële instellingen en een algemene terugkoppeling aan de gehele financiële sector.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend