< p>

DNB start een verdiepend onderzoek naar risicobeheersing ter voorkoming van corruptie

13 mei 2014

DNB start een verdiepend onderzoek naar risicobeheersing ter voorkoming van corruptie. Doel is dat banken, verzekeraars en pensioenfondsen meer gerichte maatregelen kunnen nemen op basis van de onderzoeksresultaten.

Incidenten als gevolg van corruptie door middel van omkoping en/of belangenverstrengeling vormen een risico voor de financiële stabiliteit van de betrokken instelling en van de sector als geheel. Het kan leiden tot directe financiële schade en tot verlies aan vertrouwen vanwege maatschappelijke verontwaardiging.

Het doel van het onderzoek is dat men beter inzicht krijgt in de kwetsbare onderdelen, activiteiten en processen. Op basis daarvan moeten banken, verzekeraars en pensioenfondsen beter in staat zijn om gerichte maatregelen te nemen om de voor hen relevante risico’s te beheersen. Dit kan bijvoorbeeld op plekken in de organisatie zijn waar een kennismonopolie hand in hand gaat met een machtsconcentratie. Met name als een dergelijk onderdeel op (geografische) afstand staat van de rest van de organisatie (remote office risk).

Additionele integriteitsrisico’s zitten in de relatie met third parties. Dit zijn de zakelijke partners van een instelling (niet zijnde cliënten), zoals tussenpersonen, adviseurs, consultants en leveranciers. Dergelijke relaties, en de mogelijke daarmee samenhangende privébelangen, kunnen beleidsbepalers en/of medewerkers beïnvloeden in hun besluitvorming.

Het onderwerp corruptie staat hoog op de agenda van DNB. In 2014 publiceerde DNB good practices voor het bestrijden van corruptie.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Send this to a friend