DNB pakt illegale trustkantoren aan

13 februari 2018

DNB ontvangt regelmatig signalen van illegale trustdienstverlening. Deze meldingen zijn gemaakt door vergunning houdende trustkantoren over andere kantoren die zonder vergunning van DNB trustdiensten verlenen. Het feit dat de melding door een vergunning houdende trustkantoor wordt gemaakt, weegt voor DNB zwaar mee.

DNB heeft alle ontvangen signalen van illegale trustdienstverlening van 2017 onderzocht en aangepakt. Zij heeft een serieuze aanpak, aangezien in alle gevallen door DNB de overtredingen zijn beëindigd, waarvan enkelen met formele handhavingsmaatregelen.

DNB roept op om concrete informatie op illegale trustactiviteiten te melden.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

Deze module besteedt aandacht aan integriteit en ethiek en het managen hiervan.

Send this to a friend