DNB pakt illegale trustkantoren aan

13 februari 2018

DNB ontvangt regelmatig signalen van illegale trustdienstverlening. Deze meldingen zijn gemaakt door vergunning houdende trustkantoren over andere kantoren die zonder vergunning van DNB trustdiensten verlenen. Het feit dat de melding door een vergunning houdende trustkantoor wordt gemaakt, weegt voor DNB zwaar mee.

DNB heeft alle ontvangen signalen van illegale trustdienstverlening van 2017 onderzocht en aangepakt. Zij heeft een serieuze aanpak, aangezien in alle gevallen door DNB de overtredingen zijn beëindigd, waarvan enkelen met formele handhavingsmaatregelen.

DNB roept op om concrete informatie op illegale trustactiviteiten te melden.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

LCP Module 6: Ethiek en communicatie

Deze module besteedt aandacht aan integriteit en ethiek en het managen hiervan.

Leergang Compliance Officer 2019

Leergang Compliance Officer 2019

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Leergang Compliance Professional 2019

Leergang Compliance Professional 2019

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend