< p>

DNB kondigt guidance aan voor het bepalen van de Integrity Risk Appetite

28 april 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 25 april via haar Nieuwbrief Banken april 2017 aangekondigd dat zij guidance zal publiceren voor de bepaling van de Integrity Risk Appetite. DNB achtte dit nodig naar aanleiding van een onderzoek dat zij heeft uitgevoerd in de periode 2016 – 2017. Uit het onderzoek kwam naar voren dat binnen financiele organisaties nog veel onduidelijkheid is over Integrity Risk Appetite.

Volgens het bericht zal DNB in het guidance document nader ingaan op de volgende aspecten:

  • de verhouding tussen de SIRA en de integrity risk appetite
  • doel van de integrity risk appetite
  • rollen en verantwoordelijkheden van verschillende afdelingen van een financiële instelling in de integrity risk appetite
  • de aspecten die kunnen bijdragen aan een effectieve integrity risk appetite.

Alle guidance vanuit DNB op dit gebied is welkom. Zeker als deze goed toepasbaar is in de praktijk. In eerste instantie gaat het nog om voorlopige guidance waarbij DNB partijen uitnodigt om te reageren op het document. Het uiteindelijke document zal later worden gepubliceerd.

Bron: Website DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend