< p>

DNB heeft de Good Practice Integrity Risk Appetite gepubliceerd

03 oktober 2017

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft op 27 september de Good Practice Integrity Risk Appetite gepubliceerd. In deze definitieve versie zijn reacties op het eerdere gepubliceerde conceptdocument verwerkt.

In de Good Practice wordt nadere informatie gegeven over de integrity risk appetite, naar aanleiding van de bevindingen uit een verkennend onderzoek. Het doel van dit verkennend onderzoek was om vast te stellen in welke mate financiële instellingen hun risk appetite op het terrein van integriteitsrisico’s hadden geëxpliciteerd. En of de instellingen daadwerkelijk bewuste keuzes maakten over de omgang met de verschillende integriteitsrisico’s die zijn verbonden aan het bedrijfsmodel en de uitoefening van de bedrijfsactiviteiten. In het bijzonder heeft DNB onderzocht of de uitkomsten van de SIRA getoetst werden aan de integrity risk appetite en de betrokkenheid en rol van medewerkers/afdelingen bij de totstandkoming ervan.

DNB geeft aan dat uit het onderzoek is gebleken dat een groot aantal financiële instellingen niet duidelijk kan maken hoe ze hun integrity risk appetite expliciteren en welke functie deze binnen hun organisatie kan vervullenen.

In de brochure geeft DNB toelichting op de rol van de SIRA binnen het proces van risicobeheersing. Tevens gaat DNB in op hoe organisaties hun risk appetite kunnen vormgeven en invullen. Daarnaast staat DNB stil bij het onderwerp de-risking. Dit één van de manieren om als financiële instelling om  te gaan met integriteitsrisico’s. Hierbij wordt categoraal afscheid genomen van cliënten, omdat er sprake is van onaanvaardbare integriteitsrisico’s.

De good practices van DNB zijn niet-verplichtende aanbevelingen voor de toepassing van voorschriften betrekking hebbende op de integere en beheerste bedrijfsvoering van banken, pensioenfondsen, verzekeraars, betaalinstelling  en trustkantoren.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend