< p>

DNB geeft tips aan de sportsector

16 januari 2017

De sportsector is volgens DNB kwetsbaar voor witwassen, corruptie, (belasting)fraude, maatschappelijke onbetamelijke handelingen en andere integriteitrisico’s. Dit vanwege de grote geldsommen, de gesloten cultuur en de mogelijke aanwezigheid van belangenverstrengeling, perverse prikkels en vennootschapsrechtelijke structuren om geldstromen te versluieren.

Om dergelijke integriteitrisico’s te beheersen geeft DNB een aantal tips aan banken en trustkantoren, te weten:

  • onderscheid sportgerelateerde cliënten in de portefeuille;
  • pas op sportgerelateerde cliënten een hogere risicoclassificatie toe;
  • verscherp de monitoring van transacties op hen; en
  • besteed extra aandacht aan transacties van bestuurders van (internationaal) betaalde sportorganisaties.

Bron: DNB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend