< p>

DNB geeft richting aan de periodieke evaluatie van het governancesysteem

19 april 2021

Verzekeraars hebben op grond van artikel 41 Solvency II richtlijn de verplichting om periodiek het governancesysteem te evalueren. Hoe verzekeraars dat moeten doen, hoe vaak en door welke functionaris dit moet gebeuren wordt in de SII richtlijn niet aangegeven.

Omdat ik vorig jaar een adviesvraag kreeg over de periodieke evaluatie van het governancesysteem en mij afvroeg hoe verschillende verzekeraars hier precies invulling aan geven, heb ik vorig jaar een rondvraag gedaan bij een aantal middelgrote en kleine verzekeraars. Ik ontving toen een variëteit aan mogelijke invullingen van de evaluatie:

  • De evaluatie wordt uitgevoerd door de directie, de compliancefunctie, bestuurssecretaris, interne accountant of de externe accountant.
  • Qua periodiciteit verschilde de uitvoering van de evaluatie van jaarlijks tot eens in de drie jaar. Ik sprak echter ook verzekeraars die deze verplichting nog niet kende en de evaluatie in het geheel nog niet periodiek uitvoerden.
  • Ook de diepgang varieerde: van een vinkenlijst tot een integrale evaluatie inclusief het goede gesprek met elkaar.

Kortom, een grote variëteit aan mogelijkheden om invulling te geven aan de verplichting van de periodieke evaluatie van de verzekeraars. Op zich ook niet verwonderlijk. Verzekeraars verschillen immers van grootte en je kunt als bestuur daardoor rekening houden met proportionaliteit. Echter vind ik een periodieke checklist afvinken wel heel erg mager. En een evaluatie eens in de drie jaar ook wat beperkt, gezien de snel veranderende omgeving waarin verzekeraars opereren. Ik ben ervan overtuigd dat organisaties ook echt winst kunnen behalen van een goed uitgevoerde evaluatie van het governancesysteem. Je kijkt immers niet alleen naar de verplichtingen vanuit wet- en regelgeving, maar ook naar efficiënte en effectieve manier van besturen.

DNB heeft in maart van dit jaar een nadere toelichting gegeven op de periodieke evaluatie van het governancesysteem. DNB heeft vorig jaar onderzoek gedaan naar de mate waarin verzekeraars hun governancesysteem evalueren. Daaruit blijkt dat een aantal verzekeraars vooral kijkt naar de SII verplichtingen, terwijl de evaluatie zou moeten gaan om de effectiviteit en de werking van het governancesysteem. DNB benadrukt het belang dat de resultaten van de evaluatie op het niveau van de RvB èn de RvC worden besproken. Zij attenderen verzekeraars om vooral ook gebruik te maken van de reeds bestaande informatie. Qua periodiciteit verwacht DNB dat verzekeraars in de hoogste impactklasse (I3) de evaluatie jaarlijks uitvoert. Verzekeraars in de klasse I2 mogen dat tweejaarlijks doen, en verzekeraars in klasse I3 mogen dat driejaarlijks doen. Verzekeraars die nog niet eerder een evaluatie van het governancesysteem hebben uitgevoerd, zijn opgeroepen om dat in ieder geval in 2021 uit te voeren aangezien deze verplichting al sinds 1 januari 2016 van kracht is.

Heeft u vragen over het opzetten van de periodieke evaluatie van het governanceysteem? Neem gerust contact met mij op.

Bron: DNB

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Gerelateerde informatie

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Webinar Witwassen met virtuele valuta

Witwassen met virtuele valuta

Compliance officer – Univé

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

Waarom zou je in hemelsnaam compliance officer willen worden?  

“Is dat niet één van de meest saaie banen die er is? Beetje wet- en regelgeving in de gaten houden?”, “Als ik het woord lees moet ik al gapen!” Het aantal vooroordelen over compliance en compliance officers is groot. Misschien is het goed om wat te vertellen over het vakgebied compliance en de mensen die in dit vak actief zijn. Inderdaad, die worden vaak compliance officers genoemd. 

Send this to a friend