< p>

Department of Justice verandert wijze van evaluatie complianceprogramma’s

20 april 2017

De Department of Justice (DoJ) in Amerika heeft in februari jl. een guidance gepubliceerd over de wijze waarop zij de effectiviteit van een (corporate) complianceprogramma toetst. Hoewel hier veel voor de hand liggende criteria in staan, valt op dat zij expliciet het gedrag aan de top (conduct at the top) meenemen in de toetsing.

Voorheen werd in dit kader gekeken naar het criterium ‘toon’ aan de top. Een klein verschil in woordkeuze, maar wel een impactvolle uitbreiding. De vragen gaan daarbij ook verder dan wanneer alleen de ‘toon’ getoetst wordt en behelst onder andere de wijze waarop er specifiek, intern toezicht wordt gehouden op het gedrag aan de top.

NCI: Deze wijze van toetsing lijkt meer aan te sluiten bij de Nederlandse term ‘voorbeeldgedrag’ zoals deze al wordt gehanteerd door DNB vanuit het cultuurhuis en de wijze waarop DNB gedragstoezicht houdt op bestuursniveau. Beide zijn terug te lezen in deze publicatie: Supervision of Behaviour and Culture (DNB, 2016)

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Roderick Noordhoek

Gerelateerde informatie

Klokkenluider: nazorg gewenst

Klokkenluider: nazorg gewenst

Na jaren strijd worden klokkenluiders sinds 2016 in Nederland wettelijk beschermd en kunnen misstanden worden onderzocht door het Huis voor Klokkenluiders (hierna: Huis). Volgens SP-Kamerlid Ronald van Raak, initiatiefnemer van het Huis, was deze bescherming historisch. Hij stelde het zo: “Mensen die misstanden melden hoeven straks niet meer bang te zijn, mensen die misstanden veroorzaken komen daar straks niet meer mee weg.” Wat Ronald van Raak toen niet kon weten is dat, wanneer de melding is afgehandeld door het Huis, het leed nog niet is geleden.  

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Buitenspel: witwassen, corporate governance en het gebrek aan regulering in het voetbal

Buitenspel: witwassen, corporate governance en het gebrek aan regulering in het voetbal

Voetbal en witwassen zijn begrippen die steeds vaker met elkaar worden geassocieerd. Een blik op de krantenkoppen uit het voorjaar van 2019 suggereert dat de sport een criminaliteitsprobleem heeft. Lees in dit artikel van Peter Steenwijk meer over de kwetsbaarheid van de voetbalsector voor de instroom van crimineel geld.

Send this to a friend