< p>

Definitief herstelkader rentederivaten vastgesteld

19 december 2016

Op maandag 19 december heeft de derivatencommissie bekend gemaakt dat het herstelkader rentederivaten definitief is vastgesteld. De 6 betrokken banken – ABN AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en Van Lanschot – hebben ingestemd met dit definitieve kader. Zij starten begin 2017 met de uitvoering van dit kader.

De banken zijn verantwoordelijk voor een goede en voorspoedige uitvoering van het herstelkader. Zij gaan alle dossiers die binnen de scope van het herstelkader vallen, toetsen aan het herstelkader. Het gaat hierbij vooral om klanten uit het mkb.

Ook als klanten reeds compensatie hebben aangeboden gekregen of al hebben ontvangen, worden hun dossiers opnieuw getoetst. In totaal worden circa 24.000 contracten van ongeveer 19.000 klanten opnieuw door de banken beoordeeld.

De banken zullen hun klanten in december en januari informeren over het proces en de tijdslijnen. De verwachting is dat de eerste compensatievoorstellen van de banken aan de klant, begin 2017 zullen plaatsvinden.

De rol de van AFM
De minister van Financiën heeft op advies van de AFM 3 deskundigen aangesteld om een uniform herstelkader overeen te komen met de banken. De AFM is door de minister van Financiën gevraagd om toezicht te houden op de uitvoering van het herstelkader.

De AFM ziet in de uitvoeringsfase door middel van deelwaarnemingen toe op de juiste toepassing van het herstelkader door de banken en de externe beoordelaars. Als de AFM fouten constateert, zullen banken die corrigeren.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend