< p>

De week van Cynthia

05 oktober 2021

Maandag

Ik start de week met mijn team advies en detachering. We spreken elkaar iedere maandag om de nieuwe week te bespreken. Dit is meteen een contactmoment om weekendactiviteiten met elkaar door te nemen en bij te praten. Voor vandaag staat het maandoverleg op de planning. Tijdens het maandoverleg bespreken we zaken die meer aandacht behoeven. Vandaag bespreken we ons  jaarplan voor het aankomende jaar, we richten ons op wat wij met ons team het komende jaar willen bereiken en hoe we dit willen bereiken. Na het maandoverleg ga ik aan de slag met een validatieopdracht bij een van mijn klanten. Bij deze klant houd ik me bezig met het toetsen van de opzet, het bestaan en de werking van AML&CTF. De focus ligt hierin op het toetsen van het cliëntacceptatieproces, het cliëntenonderzoek, de sanctiescreening en de transactiemonitoring. Aan het einde van mijn werkdag ga ik nog aan de slag met het reviseren van toetsvragen met betrekking tot CDD voor onze opleiding Leergang Compliance Professional. Ik vind het zelf het leukst om me bezig te houden met CDD-gerelateerd werk aangezien ik een opleiding Criminologie heb gevolgd en CDD-opdrachten aansluiten bij mijn interesses.

Dinsdag, woensdag en vrijdag

Op dinsdag, woensdag en vrijdag ga ik aan de slag voor een van onze klanten, hier ben ik tot het einde van het jaar gedetacheerd. Ik richt me hier voornamelijk op het beoordelen van CDD-dossiers, dit betekent dat ik controleer of per klant voldoende informatie is uitgevraagd om te analyseren of er sprake is van een mogelijk witwas- en/of terrorisme financieringsrisico. Ik controleer of de informatie die is uitgevraagd, voldoet aan de wettelijke eisen: gedacht kan worden aan legitimatie, een organogram, een UBO-verklaring en statuten. Iedere dag om 11.00 uur hebben we een compliance overleg, in dit overleg bespreken we welke werkzaamheden we die dag gaan oppakken. Hier is het zo dat alle dossiers goedkeuring van compliance behoeven voordat een klant daadwerkelijk klant kan worden, dit is een behoorlijke taak voor de afdeling compliance  waar meerdere mensen zich mee bezighouden. Om de zoveel tijd moet de documentatie van reeds bestaande klanten gecontroleerd worden om vast te stellen of deze  nog steeds actueel en kloppend is. Dit laatste is ook een onderdeel van mijn werkzaamheden.

Donderdag

Iedere donderdag ben ik gedetacheerd bij een verzekeringsmaatschappij, dit contract is doorlopend en ik ben hier ondertussen al een jaar werkzaam als interne compliance officer. Dit houdt in dat ik mij richt op alle compliance werkzaamheden die betrekking hebben op verzekeraars. Vandaag neem ik samen met de financieel directeur de moreel ethische verklaring af. De ‘eed of belofte in de financiële sector’ is een moreel-ethische verklaring die beleidsbepalers en een bepaalde groep medewerkers van een financiële onderneming behoren af te leggen. De eed of de belofte, bevat de verklaring van de aflegger dat deze – onder andere – zijn functie zorgvuldig en integer zal uitoefenen, het klantbelang centraal zal stellen en zich zal inspannen om het vertrouwen in de financiële sector te behouden en tevens te bevorderen. Na het afnemen van de moreel ethische verklaring ga ik aan de slag met opstellen van een sanctiebeleid. De Sanctiewet stelt wettelijke eisen aan (financiële) instellingen om hun integriteit te waarborgen en zo ongewenste handel, witwassen en terrorisme te bestrijden, het opstellen van een sanctiebeleid is een middel om aan de sanctiewet te voldoen. In de middag heb ik nog een overleg met de algemeen directeur over mijn compliance werkzaamheden, we bespreken welke zaken er spelen en welke zaken aandacht betreffen. Het einde van mijn werkdag sluit ik af met het opstellen van een SIRA. Banken, verzekeraars, trustkantoren en pensioenfondsen zijn verplicht een systematische integriteitrisicoanalyse (SIRA) uit te voeren. Een SIRA richt zich op een breed scala aan integriteitsrisico’s. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan witwassen, omkoping en corruptie, terrorismefinanciering en inbreuk op privacy en data. Ik bereid een raamwerk voor dat later dient als uitgangspunt wanneer ik samen met de medewerkers invul hoe hoog zij de integriteitsrisico’s achten die voor deze verzekeraar.

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Fraude: dat is duidelijk, toch?

Fraude: dat is duidelijk, toch?

Fraude...een onderwerp waar we vaak mee geconfronteerd worden. Dagelijks lezen we in de media immers wel iets over een fraudezaak. Des te opvallender is het, dat het woord fraude slechts één keer in het Wetboek van Strafrecht wordt aangehaald. Hoe zit dat nu eigenlijk? Wat is een hanteerbare definitie? En hoe kun je op de juiste maatregelen komen om het frauderisico te beheersen? Een idee is eens in de huid van een fraudeur kruipen en kijken waar allemaal misbruik van gemaakt kan worden binnen jouw organisatie.

Guilty pleasure

Guilty pleasure

Net als bij de film ‘Love actually’ bevatten veel compliance vraagstukken ook meerdere verhaallijnen. Denk hierbij aan de verschillende inzichten met betrekking tot de cryptohandel of de verschillende invalshoeken bij het tegengaan van corruptie. Over een kleine 3 maanden kunnen we Love actually vast en zeker weer zien op TV. Net als de hit: ‘Christmas is all around’, is ook ‘Compliance all around’. Open je ogen en oren en neem deel aan het dagelijkse gesprek hierover.

Send this to a friend