< p>

De ‘Vertrouwensfabriek’

07 november 2016

In oktober is een notitie verschenen over vertrouwen: vertrouwen tussen mensen onderling en vertrouwen vanuit mensen naar organisaties. Kun je organisaties ook vertrouwen? Volgens de notitie ‘The Trust Factory’ zou dat mogelijk moeten zijn. Vanuit gedragswetenschappen worden door Dan Ariely 5 werkwijzen benoemd die het vertrouwen in mensen èn in organisaties zouden kunnen vergroten en bestendigen.

  1. Duurzame relatie: mensen zijn geneigd om partijen meer te vertrouwen wanneer we denken dat de relatie voor langere tijd zal zijn.
  2. Transparantie: vertrouwen kan toenemen wanneer veel bekend is over een organisatie en wanneer deze haar eigen fouten toelicht.
  3. ‘The why factor’: vertrouwen stijgt wanneer de intenties, de achterliggende reden van organisaties duidelijk zijn gemaakt.
  4. Wraak: wanneer er een mogelijkheid tot wraak bestaat, wordt dit gezien als een soort verzekering van vertrouwen.
  5. Gemeenschappelijk doel: wanneer bijvoorbeeld de klant wordt behoed van het kopen van een bepaald product wordt een gemeenschappelijk doel aangeheeld: het klant belang. Dit vergroot het vertrouwen.

Hoe verhoudt deze kennis zich tot het werk van compliance officers? Wat ons betreft op twee manieren.

Het vergroten van vertrouwen binnen organisaties is voor veel compliance officers een aandachtspunt. We zullen altijd een zekere mate van controle nodig hebben, maar een goed fundament van vertrouwen vermindert de noodzaak van veel controles. We verwijzen hierbij naar ‘Controle is goed, vertrouwen is beter’ van Kools. Een andere verwijzing is de toename in horizontaal toezicht binnen verschillende sectoren. Horizontaal toezicht is gebouwd op een fundament van controles en vertrouwen.

Vanuit organisaties naar klanten toe, is dit wellicht in eerste instantie een aandachtspunt voor bestuur en bijvoorbeeld een afdeling marketing. In mindere mate een logische taak voor compliance officers. Echter, gezien de trend bij toezichthouders om de kennis van gedragswetenschappen meer te incorporeren in het toezicht in relatie tot zorgplicht, zijn dit soort notities ook in dat kader voor compliance officers belangrijk. We verwijzen hierbij naar het rapport dat de AFM onlangs heeft uitgebracht: ‘AFM en consumentengedrag’.

Bron: Blog van Dan Ariely en AFM

Gerelateerde informatie

Klokkenluider: nazorg gewenst

Klokkenluider: nazorg gewenst

Na jaren strijd worden klokkenluiders sinds 2016 in Nederland wettelijk beschermd en kunnen misstanden worden onderzocht door het Huis voor Klokkenluiders (hierna: Huis). Volgens SP-Kamerlid Ronald van Raak, initiatiefnemer van het Huis, was deze bescherming historisch. Hij stelde het zo: “Mensen die misstanden melden hoeven straks niet meer bang te zijn, mensen die misstanden veroorzaken komen daar straks niet meer mee weg.” Wat Ronald van Raak toen niet kon weten is dat, wanneer de melding is afgehandeld door het Huis, het leed nog niet is geleden.  

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Buitenspel: witwassen, corporate governance en het gebrek aan regulering in het voetbal

Buitenspel: witwassen, corporate governance en het gebrek aan regulering in het voetbal

Voetbal en witwassen zijn begrippen die steeds vaker met elkaar worden geassocieerd. Een blik op de krantenkoppen uit het voorjaar van 2019 suggereert dat de sport een criminaliteitsprobleem heeft. Lees in dit artikel van Peter Steenwijk meer over de kwetsbaarheid van de voetbalsector voor de instroom van crimineel geld.

Send this to a friend