< p>

De jubileumeditie van het Jaarboek Compliance 2019; een terugblik op de metamorfose van de compliancefunctie

28 maart 2019

De zestiende en laatste editie van het Jaarboek Compliance is verschenen op 28 maart 2019 en is vanaf nu te bestellen. Het Nederlands Compliance Instituut bestaat 20 jaar, wat het Jaarboek een jubileumeditie maakt. Een mooi moment om terug te blikken op hoe het vakgebied zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.

Uitgereikt aan Alle Wielenga

Op 28 maart 2019 is het Jaarboek Compliance 2019 uitgereikt aan Alle Wielenga, compliance-expert en oprichter van het Nederlands Compliance Instituut. Het Jaarboek is aan hem opgedragen door Cora Wielenga; “Ik ben bovenal trots op mijn vader, die er in 1999 oog voor had dat compliance zou groeien en die het lef had om het Nederlands Compliance Instituut op te richten.”

Metamorfose van de compliancefunctie

In het Jaarboek wordt teruggeblikt op de metamorfose die de compliancefunctie, en daarmee ook het Nederlands Compliance Instituut heeft doorgemaakt sinds de opkomst van het vakgebied eind jaren tachtig. Als organiserend instituut beschouwt het Nederlands Compliance Instituut de uitreiking van het boek als een waardering voor alle betrokken auteurs en redactieleden en de inspanningen die zij doen voor de sector. Cora Wielenga licht toe; “Ik hecht veel waarde aan het sectorbreed uitdragen van inspanningen die bijdragen aan een positief imago van de compliance officer. Hoewel er tegenwoordig zichtbaar meer aandacht is voor gedrag en cultuur binnen organisaties, lijkt er op het vlak van beroepstrots nog wel verbetering mogelijk te zijn.”

Focus ligt op het gedrag ‘weten is nog geen doen’

In samenwerking met een deskundige redactiecommissie en sleutelfiguren uit de wereld van toezicht en compliance is het Jaarboek Compliance met grote zorg samengesteld. In de bloemlezing van artikelen staan onder andere cultuur, awareness en ethiek centraal. Onderwerpen als de Agile compliance officer en de dynamiek in het compliancesysteem komen aan bod en er wordt inzicht verkregen in actuele onderwerpen als cryptocurrencies, daderschap en de uitdagingen die de Europese Anti-Witwasrichtlijn met zich meebrengen. Naast de artikelen bevat het boek bijdragen van (oud-) medewerkers, waarin zij reflecteren op het compliancevak. Waar de eerste editie in 2003 vooral ging over wetten en regels, ligt in dit laatste boek de focus op het gedrag. ‘Weten is nog geen doen’.

Het Jaarboek Compliance biedt de compliance professional handvatten om de compliancerisico‘s te beheersen.

Het Jaarboek Compliance 2019 is nu te bestellen.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.

Cora Wielenga

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

senior compliance adviseur

Send this to a friend