< p>

De AFM publiceert factoren die de kwaliteitsgerichte cultuur versterken of belemmeren

09 mei 2019

De AFM heeft onderzoek gedaan onder 1200 medewerkers van de Big4 accountantskantoren. Dit in het kader van het toezicht op kwaliteit dat de AFM op grond van de Wta uitoefent.

De AFM heeft de deelnemers 20 factoren voorgelegd en gevraagd welke factoren van hun betreft invloed zouden hebben op de kwaliteitsgerichte cultuur van de organisatie. Het betreft zodoende de perceptie van de ondervraagde medewerkers, het werkelijke effect is niet gemeten. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft de AFM een top 10 van factoren vastgesteld die een redelijke tot hoge impact hebben op de kwaliteitsgerichtheid van de cultuur. Voorbeelden hiervan zijn tijd voor reflectie en tijdige informatieverstrekking in het controleteam.

Het is opvallend dat op basis van dit onderzoek voorbeeldgedrag van bestuurders lage tot een redelijke impact hebben op de cultuur. De AFM heeft een poster met de 20 factoren gepubliceerd en een korte notitie van het onderzoek gepubliceerd. De AFM heeft aangegeven dat de resultaten van dit onderzoek een methode vormen die andere accountantskantoren kan gebruiken om prioriteiten te bepalen in de stappen die gezet kunnen worden in de richting van een meer kwaliteitsgerichte cultuur.

Lees hier verder voor het volledige bericht.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

Sectorbeeld pensioenen: AFM geeft inzicht in tweedepijlerpensioen

De AFM geeft informatie bij de ruim 200 Nederlandse pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en PPI’s uitgevraagd met betrekking tot keuzes die klanten maken. Hieruit blijkt dat de deelnemer in 95% van de gevallen de standaard optie volgt. Met het nieuwe pensioenstelsel in zicht wordt het steeds belangrijker dat deelnemers goed begeleid worden in hun keuzes omdat de impact (op lange termijn) zeer groot kan zijn.

ESMA richtsnoeren voor compliancefunctie, nu ook onder (doorlopend) AFM toezicht

ESMA richtsnoeren voor compliancefunctie, nu ook onder (doorlopend) AFM toezicht

Afgelopen juni werden de herziene ESMA richtsnoeren voor de compliancefunctie van toepassing voor beleggingsondernemingen en beleggingsinstellingen (“bobi’s”). ESMA geeft met deze hernieuwde richtsnoeren een extra verduidelijking van de MiFID II-eisen voor de compliancefunctie. De ESMA richtsnoeren voor de compliancefunctie bestaan uit drie thema’s, deze worden beschreven in dit artikel.

Klokkenluider: nazorg gewenst

Klokkenluider: nazorg gewenst

Na jaren strijd worden klokkenluiders sinds 2016 in Nederland wettelijk beschermd en kunnen misstanden worden onderzocht door het Huis voor Klokkenluiders (hierna: Huis). Volgens SP-Kamerlid Ronald van Raak, initiatiefnemer van het Huis, was deze bescherming historisch. Hij stelde het zo: “Mensen die misstanden melden hoeven straks niet meer bang te zijn, mensen die misstanden veroorzaken komen daar straks niet meer mee weg.” Wat Ronald van Raak toen niet kon weten is dat, wanneer de melding is afgehandeld door het Huis, het leed nog niet is geleden.  

Send this to a friend