< p>

NVB-voorzitter: Cultuur en gedrag zijn zaak van alle bankmedewerkers

14 oktober 2014

Eind september is Regeling eed of belofte financiële sector 2015 ter consultatie voorgelegd. De einddatum van de consultatie is 11 november a.s. De Nederlandse bankensector kiest voor ‘een bankierseed voor alle medewerkers, omdat cultuur en gedrag een zaak zijn van alle werknemers, van hoog tot laag.’ Dat zei voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

De Nederlandse bankensector kiest voor ‘een bankierseed voor alle medewerkers, omdat cultuur en gedrag een zaak zijn van alle werknemers, van hoog tot laag.’ Dat zei voorzitter Chris Buijink van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) tijdens het congres ‘De bank van morgen van Studelta’, een organisatie die bemiddelt voor banen voor jonge academici in de financiële sector.

Naast de eed wil de sector tuchtrecht invoeren. De Nederlandse bankensector is daarmee uniek in de wereld.
‘Het gaat niet om de eed alleen; het gaat om het gesprek in de bank over hoe je je dient te gedragen tegenover elkaar, de klant en de samenleving’, zei Chris Buijink. Om tuchtrecht goed en snel te kunnen invoeren, heeft de bankensector de helpende hand gevraagd en gekregen van minister Dijsselbloem van Financiën. Met een ‘haakje’ in de Wet Financieel Toezicht 2015 kan de bankensector vanaf volgend jaar de eed voor alle medewerkers invoeren en het tuchtrecht toepassen.

De Tweede Kamer heeft echter op 18 september het desbetreffende amendement van de VVD verworpen. Dit amendement beoogde wettelijk te verankeren dat alle bankmedewerkers zijn onderworpen aan de bankierseed. Dit gaat veel verder dan het oorspronkelijke wetsvoorstel, waarbij alleen medewerkers met een hoog risicoprofiel of klantcontact wettelijk verplicht onder de bankierseed vallen. Als de banken zelf een bankierseed bij alle medewerkers willen afnemen is dat een vrije keuze, maar het wettelijk veranderen daarvan is een stap te ver.

‘Wij zien dat anders’, sprak Chris Buijink. ‘Het gaat niet om de eed op zich. De eed bezegelt de vernieuwing van cultuur en gedrag. Dat raakt alle medewerkers. En met de invoering van tuchtrecht onderstrepen we dat het ons ernst is. Vanzelfsprekend pakt eventueel tuchtrecht zwaarder uit naarmate de verantwoordelijkheid toeneemt.’

Zonder het wettelijk haakje zouden banken met iedere medewerker afzonderlijk moeten afspreken dat hij of zij onder het tuchtrecht valt en dat zou veel te lang duren. ‘Daarom zijn we blij met het voorstel van de minister dat het mogelijk maakt eed en tucht snel in te voeren. Ik vertrouw erop dat de Kamer het voorstel van de minister zal steunen in het belang van de verdere vernieuwing van cultuur en gedrag van banken in Nederland’, aldus Buijink.

Bronnen: NVB, overheid.nl en Tweede Kamer

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend