< p>

Consultatiereactie AFM op de nieuwe Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie

03 april 2017

Op 23 februari 2018 treedt de Europese Richtlijn Verzekeringsdistributie, Insurance Distribution Directive (IDD) in werking. Deze richtlijn vervangt de huidige Richtlijn Verzekeringsbemiddeling (IMD).

De IDD heeft betrekking op adviseurs, bemiddelaars in verzekeringen, (her)verzekeraars en bedrijven die verzekeringen als aanvulling op een product of dienstverlening verkopen (zoals bijvoorbeeld autoverhuurbedrijven en reisorganisaties).

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft met een consultatiereactie gereageerd op het conceptwetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’ van het ministerie van Financiën. Het conceptwetsvoorstel leidt tot diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Reactie AFM
In haar consultatiereactie op het conceptwetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie’ aan het ministerie van Financiën beschrijft de AFM twee aandachtspunten voor verbetering van het wetsvoorstel. Het eerste aandachtspunt gaat in op de formulering van de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners in artikel 4:24a Wft. Het tweede aandachtspunt gaat in op de reikwijdtebepaling van de definitie ‘verzekeringsdistributie’ in artikel 1:21 Wft. Daarnaast heeft de AFM een aantal technische opmerkingen over het conceptwetsvoorstel.

Wijzigingen in de Wft
De IDD heeft tot doel het creëren van een gelijk speelveld voor alle marktpartijen die bij de verkoop van verzekeringen zijn betrokken, het verbeteren van de bescherming van de consument en het bevorderen van een interne markt voor financiële diensten. Om de IDD te implementeren zijn wijzigingen in de Wet op het financieel toezicht nodig. Dat betreft onder meer een verduidelijking van de regels over de notificatieprocedure voor grensoverschrijdende dienstverlening, nieuwe regels met betrekking tot koppelverkoop, en de introductie van een wensen- en behoeftentest bij de verkoop van verzekeringen.

De IDD zal ook leiden tot wijzigingen in het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGfo). De wijzigingen in het BGfo zullen onder andere zien op informatieverstrekking en toezicht op het productontwikkelingsproces. Zodra het ministerie van Financiën een conceptwetsvoorstel tot wijziging van het BGfo consulteert, zal de AFM ook hierop openbaar reageren.

Omdat het nog niet duidelijk is hoe de wijzigingen in het BGfo eruit komen te zien, is het op dit moment voor de AFM nog niet mogelijk om antwoord te geven op alle vragen over de implementatie van de IDD. Uiteraard doet de AFM haar best zoveel mogelijk duidelijkheid te geven op vraagstukken rond de implementatie van deze richtlijn. De AFM zal hier de komende periode ook aandacht aan besteden in de nieuwsbrief en op haar website.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend