< p>

Consultatie Regeling vakbekwaamheid medewerkers beleggingsondernemingen Wft geopend

22 november 2017

Het ministerie van Financiën heeft een publieke consultatie geopend van de regeling die de vakbekwaamheidseisen van medewerkers van beleggingsondernemingen uitwerkt. Dit naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 (MiFID II). Daarnaast bevat de regeling enkele vrijstellingen voor personen uit landen van buiten de Europese Unie die beleggingsdiensten willen verlenen of willen handelen in Nederland. Deze ministeriële regeling maakt onderdeel uit van het pakket wet- en regelgeving dat de richtlijn markten voor financiële instrumenten 2014 implementeert. Partijen kunnen van 17 november tot en met 1 december 2017 reageren via https://www.internetconsultatie.nl/minregmifidii.

De ministeriële regeling werkt de vakbekwaamheidseisen voor personen die werkzaam zijn bij een beleggingsonderneming nader uit. Concreet gaat het om medewerkers die cliënten informeren over financiële instrumenten of beleggingsdiensten en om medewerkers die cliënten adviseren over financiële instrumenten. Deze aanvullende regels zijn gebaseerd op de door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) opgestelde Richtsnoeren voor de beoordeling van kennis en bekwaamheid.

Verder wijzigt de ministeriële regeling de Vrijstellingsregeling Wft. Zo wordt de bestaande vrijstelling voor personen uit Australië, de Verenigde Staten en Zwitserland, om in Nederland beleggingsdiensten te verlenen of met eigen kapitaal te handelen in financiële instrumenten (handelen voor eigen rekening), aangepast. Op grond van het wetsvoorstel, ter implementatie van MiFID II, zullen personen met zetel in Australië, de Verenigde Staten of Zwitserland alleen nog in aanmerking voor de vrijstelling komen indien zij in Nederland uitsluitend beleggingsdiensten verlenen aan professionele beleggers of partijen als banken en verzekeraars (zogenaamde in aanmerking komende tegenpartijen) of in Nederland voor eigen rekening handelen.

Daarnaast bevat de ministeriële regeling een vrijstelling voor personen die buiten de EU gevestigd zijn en die in Nederland uitsluitend met hun eigen kapitaal in financiële instrumenten handelen. Deze vrijstelling wordt opgenomen naar aanleiding van een toezegging van de minister van Financiën tijdens een debat met de Tweede Kamer over de implementatie van MiFID II.

In de nota bij het wetsvoorstel is toegezegd dat het zogenaamde nationaal regime zal worden gehandhaafd. Het nationaal regime regelt een vrijstelling van de vergunningplicht voor het verlenen van beleggingsdiensten en van een gedeelte van het doorlopend toezicht voor bepaalde financiële dienstverleners. Hoewel deze vrijstellingen worden gehandhaafd, dienen de regels bijgewerkt te worden naar aanleiding van MiFID II. In het persbericht wordt aangegeven dat dit wellicht tot een verzwaring van eisen kan leiden.

Het bleek niet mogelijk om ook de noodzakelijke aanpassingen van het nationaal regime tijdig vorm te geven; voor 3 januari 2018, de datum waarop MiFID II moet worden toegepast. Daarom is ervoor gekozen om het nationaal regime op een later moment aan te passen.

Het is het streven van het ministerie van Financiën om de benodigde wijzigingen van de Vrijstellingsregeling Wft in het eerste kwartaal van 2018 openbaar te consulteren. Hierbij zal een overgangsregime worden opgenomen. Tot het nieuwe nationaal regime van toepassing is, zullen de bestaande vrijstellingen blijven gelden.

Overgenomen van: Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend