< p>

Consultatie Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie

24 oktober 2017

Op 19 oktober jl. is een nieuwe consultatie gestart inzake het Besluit implementatie richtlijn verzekeringsdistributie. Dit besluit implementeert, samen met de Wet implementatie richtlijn verzekeringsdistributie, de Richtlijn verzekeringsdistributie. De consultatie staat open tot 17 november 2017.

De doelgroep zijn: verzekeraars, adviseurs, bemiddelaars in verzekeringen, (onder) gevolmachtigde agenten, brancheorganisaties, toezichthouders en andere belanghebbenden.

Meer informatie treft u hier aan.

Bron: Overheid.nl

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend