< p>

Consultatie: AFM en ministerie van Financiën werken samen aan een reclameverbod voor schadelijke financiële producten

23 februari 2017

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bereidt een reclameverbod voor schadelijke financiële producten voor. De toezichthouder is op 20 februari 2017 gestart met een consultatie van de markt welke openstaat tot en met 3 april 2017.

Met het verbod zet de AFM een stap in haar strijd tegen schadelijke financiële producten waaraan consumenten worden blootgesteld. De aanleiding voor deze maatregel is de vaststelling door verschillende Europese toezichthouders dat bepaalde schadelijke financiële producten op grote schaal en op agressieve wijze aan consumenten worden aangeboden. Dit zou volgens de toezichthouders tot schadelijke situaties leiden, waarbij consumenten snel geld verliezen en het op lange termijn niet goed mogelijk is om winst te maken.

De AFM heeft onderzocht welke financiële producten in aanmerking komen voor het reclameverbod. Tijdens dit onderzoek heeft de AFM onder meer gesproken met marktpartijen en andere Europese toezichthouders. De AFM wil een reclameverbod voor bepaalde risicovolle beleggingsproducten en flitskredieten. Klik hier voor een overzicht van deze producten.

Tevens is het ministerie van Financiën tegelijkertijd de consultatie ‘Reclameregels inzake risicovolle financiële producten’ gestart. De Algemene Maatregel van Bestuur heeft gevolgen voor financiële ondernemingen met zetel in Nederland, of met zetel buiten de EU, of die een bijkantoor in Nederland hebben, en die zich via reclame voor de bedoelde producten richten op consumenten in Nederland. Deze ondernemingen worden met het reclameverbod beperkt. Deze consultatie staat open tot 20 maart 2017.

In september 2016 is aan de minister van Financiën gevraagd of hij bereid is een verbod op de verkoop van cfd’s en binaire opties af te kondigen. Dijsselbloem gaf hierbij aan het opportuun te achten om het verbod op reclame-uitingen, zoals met de vergelijkbare Belgische en Franse situatie, ook in Nederland te introduceren. Voorts introduceert MiFID II, die per 3 januari 2018 moet worden toegepast, nieuwe bevoegdheden op basis waarvan nadere eisen kunnen worden gesteld aan het productontwikkelingsproces van financiële instrumenten. Zo kan de vergunningverlenende toezichthouder ingrijpen indien een product wordt aangeboden aan een doelgroep waarvoor het niet geschikt is, of indien de aanbieding plaatsvindt via een niet-passende distributiestrategie.

Bronnen: AFM en Rijksoverheid

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend