< p>

Brochure ‘Beleggingsaanbevelingen’ gepubliceerd

02 augustus 2017

Wat is een beleggingsaanbeveling? En aan welke eisen moet die voldoen? U leest het in de vernieuwde brochure ‘Beleggingsaanbevelingen’ van 20 juli 2017. De brochure bevat uitgebreide informatie over de regelgeving die van toepassing is op beleggingsaanbevelingen. Een handvat voor iedereen die beleggingsaanbevelingen verspreidt of uitbrengt, maar ook voor de ontvangers.

Een beleggingsaanbeveling is iedere voor distributiekanalen of het publiek bedoelde informatie waarbij expliciet of impliciet een beleggingsstrategie wordt aanbevolen of voorgesteld ten aanzien van één of meerdere financiële instrumenten of uitgevende instellingen. Om te voorkomen dat beleggers worden misleid door beleggingsaanbevelingen dienen deze aanbevelingen te voldoen aan een aantal transparantie-eisen.

Uit de informatie die op basis van deze transparantie-eisen moet worden verstrekt, kan de belegger opmaken wat bijvoorbeeld de status of de geloofwaardigheid is van een beleggingsaanbeveling, welke belangen de uitbrenger van de beleggingsaanbevelingen heeft en in welke mate beleggingsaanbevelingen objectief worden gepresenteerd. Een belegger kan zo zelf bepalen hoeveel waarde hij aan de beleggingsaanbeveling wil hechten.

In de brochure ‘Beleggingsaanbevelingen’ vindt u uitgebreide informatie over de regelgeving die van toepassing is op beleggingsaanbevelingen.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend