Besluit marktmisbruik Wft aangepast

15 augustus 2017

We schreven al eerder (6 april 2017) over het Besluit marktmisbruik Wft (hierna ‘Besluit’) en de invoering van de Europese wetgeving rondom marktmisbruik. Met de invoering van de Richtlijn marktmisbruik op 3 juli 2016 was een aanzienlijk aantal artikelen uit het vijfde deel, hoofdstuk 5.4 (Regels voor het optreden op markten in financiële instrumenten) van de Wft komen te vervallen. Deze onderwerpen zijn sinds 2016 opgenomen in de verordening. Het belangrijke artikel 5:68 Wft is altijd van kracht gebleven en het Besluit is nu aangepast, met als resultaat dat er veel vervallen is. Daarnaast is het Besluit in lijn gebracht met de Europese wetgeving en is bijvoorbeeld het begrip Koersgevoelige Informatie (KGI) vervangen door Voorwetenschap. Ook verwijst het Besluit nu naar de relevante MAR artikelen en niet meer naar vervallen Wft artikelen. Het Besluit is per 12 juli 2017 van kracht geworden en gepubliceerd zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven.

Bron http://wetten.overheid.nl/BWBR0020417/2017-07-12

Gerelateerde informatie

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

LCO/LCP Module 2: Compliancefunctie en integere bedrijfsvoering

Deze module geeft u inzicht in taken en aandachtsgebieden van de compliancefunctie.

Leergang Compliance Professional 2018

Leergang Compliance Professional 2018

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

LCP Module 7: Compliance Risk Management

LCP Module 7: Compliance Risk Management

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend