< p>

Besluit gedragscode verzekeraars ingetrokken

12 januari 2015

Het besluit van ministers Dijsselbloem en Opstelten om de Governance Principes Verzekeraars te verankeren in de wet onder de noemer gedragscode is ingetrokken.

De beoogde verankering van de code, die in 2013 is herschreven door het Verbond van Verzekeraars, bepaald dat verzekeraars in hun jaarverslag en op hun website verklaring afleggen over de wijze waarop de gedragscode wordt toegepast. Minister Opstelten heeft echter besloten om de sector hierin eigen verantwoordelijkheid te geven. Dit in lijn met de oproep van minister Dijsselbloem om verzekeraars gezamenlijk te laten werken aan noodzakelijke cultuurveranderingen en het herstellen van het vertrouwen van de consument.

Uit onderzoek is gebleken dat naleving van de code de afgelopen jaren sectorbreed is opgepakt en hiermee is volgens minister Opstelten een belangrijke motivatie voor verankering vervallen. Het Verbond van Verzekeraars heeft dan ook niet verzocht om verankering van de nieuwe code.

De intrekking treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en de verplichte rapportage zal vervallen voor jaarverslagen die betrekking hebben op het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2014.

Bron:overheid.nl

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend