< p>

Besluit gedragscode verzekeraars ingetrokken

12 januari 2015

Het besluit van ministers Dijsselbloem en Opstelten om de Governance Principes Verzekeraars te verankeren in de wet onder de noemer gedragscode is ingetrokken.

De beoogde verankering van de code, die in 2013 is herschreven door het Verbond van Verzekeraars, bepaald dat verzekeraars in hun jaarverslag en op hun website verklaring afleggen over de wijze waarop de gedragscode wordt toegepast. Minister Opstelten heeft echter besloten om de sector hierin eigen verantwoordelijkheid te geven. Dit in lijn met de oproep van minister Dijsselbloem om verzekeraars gezamenlijk te laten werken aan noodzakelijke cultuurveranderingen en het herstellen van het vertrouwen van de consument.

Uit onderzoek is gebleken dat naleving van de code de afgelopen jaren sectorbreed is opgepakt en hiermee is volgens minister Opstelten een belangrijke motivatie voor verankering vervallen. Het Verbond van Verzekeraars heeft dan ook niet verzocht om verankering van de nieuwe code.

De intrekking treedt in werking met ingang van 1 januari 2015 en de verplichte rapportage zal vervallen voor jaarverslagen die betrekking hebben op het boekjaar dat aanvangt op of na 1 januari 2014.

Bron:overheid.nl

Gerelateerde informatie

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Podcast: Compliance adviseert

Podcast: Compliance adviseert

Edgar Karssing van de Nyenrode Business Universiteit en Cora Wielenga van het Nederlands Compliance Instituut voerden een onderzoek uit naar hoe de eed wordt beleefd, wat instellingen doen om de eed blijvend onder de aandacht te houden. Erik Reissenweber van de podcast: Compliance adviseert is het gesprek met Cora en Edgar over dit onderwerp aangegaan. In deze podcast vertellen zij wat in hun beleving met de eed zou moeten gebeuren om de impact ervan op de integriteit van organisaties te vergroten.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend