< p>

Belofte van banken: nog dit jaar een oplossing voor rentederivaten

14 april 2015

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is het kwaliteitsniveau van de herbeoordeling rentederivaten aan het niet-professionele MKB voldoende. Door aanpassing van het proces is echter de eerder toegezegde deadline (1 januari 2015) voor herbeoordeling van de meest kwetsbare groep niet gehaald. Inmiddels is de herbeoordeling van deze groep wel afgerond.

De aanpassingen van het proces zullen bijdragen aan een betere kwaliteit van de komende herbeoordelingen. Banken hebben inmiddels honderden medewerkers ingezet op de beoordeling van ruim zeventienduizend rentederivaten. Ook zullen banken dit jaar in gesprek gaan met de klant om een oplossing te vinden waar nodig. In de meest urgente gevallen is dit al gebeurd.

Verder zullen de banken in overleg gaan met de AFM om te bekijken hoe zij herbeoordeling kunnen laten plaatsvinden bij contracten die in de periode 1 januari 2012 en (peildatum) 1 april 2014 voortijdig zijn beëindigd. Wanneer klanten een vermoeden hebben dat er in hun dossier iets niet goed is gegaan, kunnen zij dit bij de bank melden.

Ondernemers hoeven zich tussentijds geen zorgen te maken over eventuele bijstortverplichtingen als de waarde van het derivaat negatief is. Volgens de AFM ontstaat door de koppeling van het derivaat aan een krediet, met de intentie om het derivaat gedurende de hele looptijd aan te houden, geen actuele betalingsverplichting.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2022

Leergang Compliance Officer Pro 2022

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2022 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend