< p>

Beleggen vs. sparen

18 juli 2017

De AFM wil dat aanbieders van beleggingsproducten in hun reclames duidelijk zijn over de verschillen tussen beleggen en sparen en dat de risico’s worden benoemd. AFM merkt op veel reclames te zien waarbij beleggen als alternatief wordt aangebracht voor sparen, zonder de verschillen duidelijk te benoemen.

De AFM geeft aan dat de toename van de reclames voor beleggingen waarschijnlijk te wijten is aan de lage rentestand. De toezichthouder stoort zich aan vergelijkingen tussen het rendement op beleggingen en de spaarrente, waarbij onvoldoende duidelijk wordt wat de verschillen tussen de twee typen producten zijn.

De AFM wijst erop dat ze een maatregel kan opleggen als aanbieders misleidende reclames gebruiken. De toezichthouder wil dat consumenten op basis van de juiste uitgangspunten een keuze maken voor beleggen of sparen. Informatie in reclames moet correct, duidelijk en niet misleidend zijn. De informatie moet bovendien op een begrijpelijke, vindbare en evenwichtige wijze worden gepresenteerd.

Bron: AFM

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer Pro 2020

Leergang Compliance Officer Pro 2020

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (vanaf 1-1-2020), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer Pro 2019

Leergang Compliance Officer Pro 2019

De Leergang Compliance Officer Pro is het vervolg op de Leergang Compliance Officer (t/m LCO 2019), hierin wordt u opgeleid tot Compliance Professional.

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend