< p>

Basel Committee publiceert vernieuwde guidelines inzake anti-witwassen en terrorismefinanciering

10 mei 2014

Het Basel Committee on Banking Supervision heeft vernieuwe guidelines inzake anti-witwassen en terrorismefinanciering gepubliceerd.

In 2001 had het Basel Committee het baanbrekende rapport ‘Customer Due Diligence for Banks’ gepubliceerd. In navolging van dit rapport verscheen in 2004 het rapport ‘Consolidated KYC’ Management. De vernieuwde guidelines zijn vervat in het rapport ‘Sound management of risks related to money laundering and financing of terrorism’. Het rapport is in januari 2014 gepubliceerd. Naast de actualisatie van de voorgaande guidelines, is aansluiting bij de herziene FATF-aanbevelingen (februari 2012) een belangrijk motief geweest voor de nieuwe guidelines.

In de nieuwe guidelines valt op dat een aantal specifieke thema’s worden geadresseerd, zoals:

– Three lines of defence model
– Rol van groepsmaatschappijen en grensoverschrijdende activiteiten
– Rol van de toezichthouders
– Introductie
– Correspondent banking activiteiten

U kunt het rapport hier raadplegen.

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend