< p>

Bankierseed en tuchtrecht ook door Eerste Kamer

10 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 zal de eed of belofte en het tuchtrecht definitief worden ingevoerd voor alle bankmedewerkers werkzaam bij een in Nederland gevestigde bank.
Ook zal de eed of belofte gelden voor medewerkers van financiële ondernemingen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten.

Deze maatregelen zijn een aanvulling op de invoering van de eed/belofte voor de leden van de raad van bestuur en de raad van commissarissen van financiële ondernemingen. Zij werden sinds 2013 al in het kader van de ‘geschiktheidstoets onderworpen aan de verplichting om de eed/belofte af te leggen.

Ondanks eerdere kritiek van de VVD, zette minister Dijsselbloem zijn maatregel, om de eed uit te breiden naar de negentigduizend medewerkers in de financiële sector, door en gaf daarmee gestalte aan het originele idee van Hans Ludo van Mierlo. Dit tot groot genoegen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). ‘Een bankierseed voor alle medewerkers, omdat cultuur en gedrag een zaak zijn van alle werknemers, van hoog tot laag’, aldus Chris Buijink, voorzitter van de NVB.

De discussie rondom de bankierseed en het tuchtrecht is al een aantal jaren oud. Na de opmerking van de Raad van State dat ‘het niet nodig is om alle medewerkers deze eed af te laten leggen’, ontstond er een discussie tussen de regeringspartijen VVD en PvdA. In oktober 2014 liet de NVB weten dat het initiatief om alle medewerkers van banken de bankierseed af te laten leggen, een belangrijk instrument is om te komen tot de gewenste nieuwe cultuur in de bancaire sector.

De gevolgen van het niet afleggen van de eed zijn niet mild. Zo kunnen bestuurders en commissarissen hertoetst worden op hun competentie en antecedenten, met het risico dat zij uiteindelijk door de toezichthouder worden heengezonden. Ook kan de organisatie dwangsommen of bestuurlijke boetes opgelegd krijgen door DNB of AFM.

Er geldt een overgangsperiode. Zo zijn alle nieuwe medewerkers vanaf 1 januari 2015 verplicht om de eed of belofte af te leggen. Bestaande medewerkers hebben hiervoor de tijd tot 2016. Voor bankmedewerkers zal het tuchtrecht gaan gelden op het moment dat zij de eed hebben afgelegd.

De uitvoering van het tuchtrecht komt in handen van het Dutch Securities Institute (DSI). Zij stellen een onafhankelijke tuchtcommissie samen die klachten zal gaan beoordelen.

Bron: AM en Eerste Kamer

Gerelateerde informatie

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Beschouwing op het NVB onderzoek naar eed, belofte en tuchtrecht

Op 1 april 2015 werden voor het Nederlandse bankwezen een bankierseed en het daaraan gekoppelde tuchtrecht ingevoerd. Inmiddels bestaan de bankierseed en het tuchtsysteem zes jaar. Dat was voor de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) aanleiding om te kijken hoe eed en tucht een plaats hebben gekregen in de dagelijkse praktijk. De NVB heeft de Erasmus Universiteit gevraagd om onderzoek hiernaar te doen.

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

NBA heeft handreiking soft controls ontwikkeld

De NBA heeft in juli een consultatiedocument gepubliceerd van een nieuwe NBA-handreiking ‘Het verkrijgen van inzicht in soft controls in het kader van de jaarrekeningcontrole’. Lees hier hoe de NBA de komst van deze handreiking motiveert.

Leergang Compliance Officer 2022

Leergang Compliance Officer 2022

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend