< p>

Banken vrezen zware sancties vanwege ontbrekende FATCA-gegevens

28 november 2016

Nederlandse banken vrezen zware sancties uit hoofde van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit omdat de informatie die vanaf januari 2017 met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) gedeeld wordt, het US Tax Identification Number (TIN) behoort te omvatten, terwijl veel rekeninghouders hun US TIN niet verschaffen na herhaaldelijke aanschrijvingen van hun bank.

De FATCA is een Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen beoogt te bestrijden. De FATCA verplicht financiële ondernemingen om, op grond van de zogenoemde FATCA Agreement, te controleren of hun klanten belastingplichtig zijn bij de Internal Revenu Service (IRS). Als dat zo is, dan moeten de rekeninggegevens van deze klanten aan hen worden gerapporteerd. Financiële ondernemingen die geen FATCA Agreement sluiten, worden geconfronteerd met een 30%-bronheffing op inkomsten uit de V.S.

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Pionieren voor compliance officers

Pionieren voor compliance officers

Compliance officers die over willen stappen naar organisaties buiten de financiële sector staat vaak een mooie uitdaging te wachten. Veel van datgene wat al ingericht is bij financiële organisaties moet bij organisaties in andere branches nog uitgewerkt worden. Zij beginnen als pioniers van scratch af aan.

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Leergang Compliance Professional 2021 – Meerdaagse modules

Dé beroepsopleiding voor de compliance professional.

Send this to a friend