< p>

Banken vrezen zware sancties vanwege ontbrekende FATCA-gegevens

28 november 2016

Nederlandse banken vrezen zware sancties uit hoofde van de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit omdat de informatie die vanaf januari 2017 met de Amerikaanse belastingdienst (IRS) gedeeld wordt, het US Tax Identification Number (TIN) behoort te omvatten, terwijl veel rekeninghouders hun US TIN niet verschaffen na herhaaldelijke aanschrijvingen van hun bank.

De FATCA is een Amerikaanse wet die wereldwijd belastingontduiking door Amerikaanse belastingplichtigen beoogt te bestrijden. De FATCA verplicht financiële ondernemingen om, op grond van de zogenoemde FATCA Agreement, te controleren of hun klanten belastingplichtig zijn bij de Internal Revenu Service (IRS). Als dat zo is, dan moeten de rekeninggegevens van deze klanten aan hen worden gerapporteerd. Financiële ondernemingen die geen FATCA Agreement sluiten, worden geconfronteerd met een 30%-bronheffing op inkomsten uit de V.S.

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Werkcollege Jaarrekeninglezen en de bestrijding van witwassen

Leer in het werkcollege Jaarrekeninglezen en het bestrijden van witwassen verdachte signalen op te sporen in jaarrekeningen.

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Bestrijding Witwassen

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/ Professional

Informatieavond Leergang Compliance Officer/Professional

Send this to a friend