< p>

Banken voeren de IBAN-Naam Check in

09 februari 2017

In de loop van 2017 voeren Nederlandse banken de IBAN-Naam Check in. Deze check controleert de naam van de begunstigde die door de klant bij (online) overboekingen wordt ingevoerd teneinde klanten meer tegen fraude met rekeningnummers te beschermen. Op het moment kijken banken alleen naar het rekeningnummer van de begunstigde en wordt de naam van de begunstigde alleen voor (eigen) administratieve doeleinden ingevuld.

Bron: NVB

Gerelateerde informatie

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Leergang Bestrijding Witwassen & terrorismefinanciering

Deze leergang is gebaseerd op de praktijk bij financiële instellingen die vallen onder de werking van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Nationaal Anti-Witwascongres 2021

Leergang Compliance Officer 2021

Leergang Compliance Officer 2021

In deze verkorte leergang krijgt u inzicht in het functioneren van de compliancefunctie, het beheersen van compliancerisico‛s en het op adequate wijze behandelen van compliancevraagstukken.

Send this to a friend