< p>

Angst op het werk: zie jij wat er speelt?

29 januari 2018

Bange mensen durven zich vaak niet uit te spreken, durven niet te melden en komen vaak pas na lang wikken en wegen bij een vertrouwenspersoon uit. Angst(cultuur) in organisaties is daarom een lastig grijpbaar thema, maar niettemin bijzonder actueel. Toch is er niet altijd aandacht voor het onderwerp, of ontbreekt het in sommige organisaties aan kennis of zelfinzicht.

Oprechte verrassing
‘Wij krijgen nooit klachten’ of mijn deur staat toch altijd open?’. Dat geven leidinggevenden regelmatig aan wanneer zij geconfronteerd worden met meldingen van angst. Juist omdat angst mensen verhindert om zichzelf te uiten, komen mensen niet naar voren met hun zorgen. Geen bericht lijkt goed bericht; totdat de maat vol is en mensen wél de stap naar de vertrouwenspersoon weten te maken. Leidinggevenden zijn dan oprecht (en terecht) verrast. Terwijl zij denken dat er geen angst is dankzij het feit dat hun deur altijd open staat, is de realiteit vaak dat er angst kan bestaan ondanks dat opendeurenbeleid.

Quickscan: zicht op wat speelt
Speciaal voor vertrouwenspersonen en leidinggevenden is via de website van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen een online quickscan beschikbaar gesteld, waarmee je een indruk kan krijgen in hoeverre in jouw organisatie een voedingsbodem bestaat voor angstcultuur. De online quickscan is een verkorte versie van de uitgebreidere test uit het boek Angstcultuur, krijg grip op angst in organisaties van Peter Fijbes.

Nadat je 20 vragen hebt ingevuld krijg je direct een indruk hoe jouw organisatie scoort. Gaat het goed, of is er werk aan de winkel? Invullen kost ongeveer 8 minuten en de belangrijkste terreinen en tekens aan de wand worden aan je voorgelegd. Daarmee zie je zelf ook meteen welke terreinen van belang zijn en waar je in gesprekken zelf al op kan letten.

Maak het onbespreekbare bespreekbaar
Het blijkt dat de quickscan óók voor een ander doel wordt ingezet: het onbespreekbare bespreekbaar maken. Vertrouwenspersonen nodigen dan collega’s of leidinggevenden uit om de scan zelf in te vullen. Door de uitslagen te vergelijken ontstaan er tastbare gespreksonderwerpen, die het ijs kunnen breken om een lastig thema bespreekbaar te maken.

Doe hier de quickscan.

Bent u op zoek naar een vertrouwenspersoon? Neem contact met ons op!

Bron: LVV

Gerelateerde informatie

Reflectie in actie

Reflectie in actie

De coronacrisis raakt ons allemaal, met name de zorg is momenteel wekelijks in het nieuws. Hoe gaat het met de aanpak van de coronacrisis? En hoe zit het met (werk)druk? Naast deze vragen word er ook met een vergrootglas gekeken naar het bestuur in de zorg. Hoe gaan zij met de huidige situatie om? Wat vraagt de coronacrisis van bestuurders in de zorg? En hoe ziet de toekomst eruit?

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Aandachtspunten bij de implementatie van het nieuwe model klokkenluidersregeling van de Pensioenfederatie

Op 19 oktober heeft de Pensioenfederatie een nieuw model voor een klokkenluidersregeling opgesteld. Ik heb het nieuwe model doorgenomen en deel in dit artikel mijn bevindingen. Het model is een overzichtelijke regeling geworden en voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wet huis voor klokkenluiders. Wanneer je het model wilt aanpassen naar de situatie van je pensioenfonds, dan adviseer ik om onderstaande aandachtspunten mee te nemen in de overwegingen.

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Wetsvoorstel verplichtstelling vertrouwenspersoon ingediend bij de Tweede Kamer

Op 7 oktober heeft Wim-Jan Renkema van GroenLinks een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat beoogt om werkgevers te verplichten een vertrouwenspersoon te benoemen. De verplichting tot het benoemen van een vertrouwenspersoon ziet op het waarborgen van een veilige werkomgeving en in het bijzonder op het voorkomen van ongewenste omgangsvormen.

Send this to a friend